Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Zájmové kroužky

Aerobik


Ing. Renáta Měrtlová

Kroužek aerobiku navštěvují děvčata a chlapci 7. až 9. ročníku. Scházíme se v pondělí od 13:20 do 14:55 střídavě ve dvou skupinách. Cílem kroužku je hravou a přitažlivou formou rozvíjet pohybové schopnosti, muzikálnost, vnímat hudbu a rytmus. Za jeden školní rok připravíme několik choreografií na písně různých žánrů. Výsledky našeho „hopsání“ mohou shlédnout rodiče a veřejnost na různých společenských akcích (vánoční akademie, plesy, setkání seniorů atd.).

Deskové hry


Mgr. Zuzana Šimková

Kroužek deskových her mohou navštěvovat děti ze 3., 4. a 5. třídy. Schůzky budou 1x za 14 dní 2 vyučovací hodiny. Ve škole máme díky dotaci mnoho nových, zajímavých her. Během dvou vyučovacích hodin děti v libovolných skupinkách či dvojicích hrají deskové, karetní nebo logické hry. Mohou také přinášet své oblíbené hry, které si s nimi spolužáci rádi zahrají. Během hraní stolních her dochází k procvičování postřehu, pozornosti, soustředění, paměti, kombinačních schopností. Učí se samostatně logicky uvažovat, ovládat samy sebe a překonávat nepříjemné pocity při porážce nebo naopak zažívají radost z vítězství.

Divadelní kroužek


Mgr. Markéta Holoubková

Divadelní kroužek při ZŠ Stonařov je určený především pro žáky 3. až 9. ročníku. Schůzky se konají každý týden v pátek od 13:45 do 15:00. Hlavním cílem je nabídnout dětem prostor, kde se budou rádi setkávat, budou si hrát, překonají strach a trému před ostatními, probudí fantazii a zjistí, jak jsou kreativní. Vedlejším cílem je nacvičit krátký inscenační útvar, většinou pohádku, a vystoupit s ní na vánoční besídce, která se pravidelně koná v předvánočním čase, případně na letní školní akademii. Motto kroužku: Divadlo hrajeme celý život, a to ani nemusíme být herci.

Keramika


Mgr. Lenka Harnušková, Mgr. Marcela Březnová

Keramický kroužek je určen pro všechny, kdo mají chuť tvořit. Kroužek je určen pro děti od 1. do 9. třídy, stačí mít chuť vyzkoušet si něco nového. Práce s hlínou je nejen tvořivá, ale je to i úžasná relaxace. Kupodivu nemají problém v klidu a s maximálním soustředěním pracovat i ti největší neposedové. Hlína si je zkrátka získá. Prvňáčci pracují pod vedením paní učitelky Marcely Březnové, schází se 1x týdně jednu vyučovací hodinu (ve čtvrtek od 11:00 do 11:55). Starší děti pracují pod vedením Lenky Harnuškové ve dvou skupinách, kde jsou rozděleny podle věku a pokročilosti – a někdy také podle toho, jak mají zrovna ve své týdenním rozvrhu čas. Schází se 1x za 14 dní na dvě vyučovací hodiny. (jedna skupina v pondělí, jedna skupina ve čtvrtek, vždy od 13:30 do 15:00)

Pohybový kroužek


Mgr. Veronika Poukarová

Kroužek je určen pro chlapce i dívky 1.–4. třídy. Hlavní náplní budou pohybové hry, honičky, protahovací i rytmická cvičení, posilovací cviky, míčové hry, základy gymnastiky a atletiky. Bude probíhat uvnitř i venku podle počasí. Kroužek bude probíhat v úterý od 13:30–15:00.

Ruční práce


Bc. Simona Hejdová

Rukodělný kroužek je určen pro děvčata a chlapce z 3.–8. ročníku. Děti si v kroužku osvojí různé techniky ručních prací, naučí se základy háčkování, macramé, budou pracovat s korálky, dřevem a recyklovanými materiály. Naučí se rozvíjet svoji představivost, kreativitu, smysl pro detail a v neposlední řadě procvičí jemnou i hrubou motoriku. Kroužek bude probíhat v úterý (event. ve středu) vždy 15:15–16:45, 1x za 14 dní.

Sborový zpěv


Mgr. Veronika Čermáková

Kroužek pěveckého sboru je určen pro děti 2.–9. třídy. Probíhá jedenkrát týdně. Během roku vystupuje pravidelně na vánoční akademii, zpívá při rozsvěcování vánočního stromu ve Stonařově, na konci školního roku vystupuje i na školní akademii. Žáci si zde zdokonalují základní pěveckou techniku a rozvíjí hudební cítění.

Stolní tenis


Mgr. Zdeněk Zdražil

Od otevření nové školní budovy v roce 1992 máme na chodbách školy stoly na stolní tenis. Koho hra zaujme, může se v ní zdokonalovat v kroužku stolního tenisu, jehož náplní jsou základní herní dovednosti. Po jejich zvládnutí jsou žáci zařazeni do celoročního žebříčkového turnaje, kde spolu hráči měří síly v rámci kroužku. Dále se konají i celoškolní turnaje, nejlepší jednotlivci pak mohou reprezentovat školu na regionálních turnajích sportovní ligy škol. Kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13:20 do 14:55

Základy moderní gymnastiky


Ing. Zuzana Kušíková

V kroužku se děti naučí základům moderní gymnastiky. Díky ní se zpevní, zesílí, naučí se koordinovat své tělo, získají ladnost a hlavně zažijí radost z pohybu a zábavu. Kroužek je určen pro děti z 1.–9. třídy, náplní bude jak cvičení bez náčiní, tak cvičení s míči, stuhou, obručí a švihadlem. Kroužek bude probíhat ve středu od 15:00 do 16:30.