Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Charakteristika školní družiny

Školní družina slouží jako výchovně vzdělávací zařízení. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům, tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vzdělávání.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné přihlášky – zápisního lístku.

Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek podle Vnitřního předpisu – Stanovení výše úplaty ve školní družině.

Aktuality

Organizační změny ve školní družině

5. říjen 2023

Informace ohledně nové organizace školní družiny od září 2023.

Družina

Dokumenty

Základní informace o školní družině

Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Fotogalerie družiny

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


22. listopad 2023

Stejně jako každý rok se v průběhu listopadu ve všech třídách základní školy, ve školní družině, mateřské škole a MC Stonožka vyrábějí z různých materiálů a za použití rozmanitých technik vánoční ozdoby, kterými pak zdobíme stromečky. Jak se dětem práce povedla, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, ale především před prodejnou Lapek ve Stonařově, kde budou stromečky vystavené až do konce adventu.

Výsadba stromů

Výsadba stromů


20. listopad 2023 až 21. listopad 2023

Žáci všech tříd základní školy i děti ze školní družiny se 20. a 21. listopadu společně zapojili do akce městyse „Zasaďte si svůj strom ve Stonařově“. Děti se účastnily výsadby části nové ovocné aleje a každá třída se stala patronem jednoho stromu. V budoucnu pak budeme moci sledovat, jak naše stromy postupně porostou a časem ponesou první plody.

Strašidelné hry

Strašidelné hry


23. říjen 2023 až 25. říjen 2023

Ve zkráceném týdnu jsme se stále věnovali strašidelné tématice. Děti z 2. oddělení školní družiny si zasoutěžily, hrály deskové hry (jako je např. hra Duch) či pohybové hry na čarodějnici. A společně jsme si užili příjemné odpoledne poslechem písniček či zhlédnutím filmu „Strašidelná štěňata“, u kterého některé děti vyráběly černé netopýry.