Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Školní dokumenty

Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023.

Školní řád

Školní řád s přílohami (platnost od 1. 9. 2023).

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZŠ Stonařov – školní rok 2022–2023.

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně – Mgr. Veronika Čermáková.

Informační zpravodaj

Úvodní informační zpravodaj ZŠ Stonařov 2023/24.

Přehled akcí

Aktivity a prezentace ZŠ Stonařov ve školním roce 2022/2023. Přehled akcí a mimoškolní činnosti, výsledky soutěží.

Informace o nakládání s osobními údaji

Plnění informační povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců (vydáno 18. 5. 2018).

GDPR a distanční výuka

Informace o zpracování osobních údajů – elektronická komunikace, distanční výuka (vydáno 12. 12. 2020).

Rozpočty

Střednědobý výhled a schválený rozpočet na rok 2023

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva České školní inspekce z dubna 2022.

Pedagogické rady, provozní porady, setkání s rodiči

Termíny pedagogických rad, provozních porad a setkání s rodiči ve školním roce 2022/23