Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Mateřská škola

Historie

Mateřská škola se nachází téměř uprostřed městyse ve Stonařově. Hlavní kmenová budova sídlí ve starší budově bývalé továrny, v poválečných letech sloužila také jako byt. Předškolní vzdělávání bylo v současné budově zahájeno v roce 1953.

Po celkové rekonstrukci v roce 1999 je stav budovy uspokojivý. Vyhovuje hygienickým normám a potřebám dětí.

Současnost

Od 1. ledna 2003 je mateřská škola v právním subjektu a pod správou ředitelství Základní školy Stonařov. Mateřskou školu vede vedoucí učitelka.

Od roku 2018 je mateřská škola složena ze dvou budov. Z důvodu stále většího nárůstu narozených a přistěhovaných dětí se rozrostla o další třídu. Kvůli nedostatku místa ve starší budově bylo potřeba postavit novou přízemní budovu, kde se vybudovala třída pro nejmladší děti a rozšířila se tak kapacita mateřské školy o dalších dvacet dětí. Nová a stará budova jsou propojeny spojovací chodbou.

Mateřská škola má nyní v provozu tři třídy s kapacitou 60 dětí. První třída, určená pro nejstarší děti, se jmenuje „Kytičky“, druhá třída se středně mladšími dětmi má název „Sluníčka“ a třetí, nejnovější třída, určená pro nejmladší děti, se jmenuje „Motýlci“.

Součástí mateřské školy je i školní jídelna, která se nachází ve starší budově. Školní jídelna poskytuje stravu jak pro mateřskou školu, tak i pro základní školu a veřejnost.

Filozofie naší školy

Název školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Barevná příroda“ vystihuje filozofii práce naší mateřské školy.

Chceme u dětí prohlubovat péči o životní prostředí a posilovat citové vazby k přírodě, zvířatům i člověku. Uvědomovat si, že na světě nejsme sami. Nabízet rozmanitý program činností, aby každé dítě mohlo rozvíjet své individuální potřeby, talent, tvořivost, samostatnost a nadání. Učit děti žít ve skupině svých vrstevníků, vést je k vzájemné toleranci a respektu.

Naším nejdůležitějším partnerem je rodina a naší prioritou je podávat zákonným zástupcům dostatečné množství informací, pořádat společné akce, vzájemně komunikovat a společně ulehčit dětem vstup do školního prostředí.

Naší společnou snahou je, aby se děti v mateřské škole cítily co nejlépe a chodily do ní s chutí a radostí. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby čas, který děti prožijí v naší školce, pro ně byl přínosem do dalšího života, radostí a příjemnou zkušeností.

Mapa