Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Spolek rodičů

Ing. Marie Zvěřinová

Stonařov 380

Předsedkyně

Simona Hejdová

Stonařov 162

Zástupkyně 1. třídy

Eva Vidláková

Stonařov 357

Zástupkyně 2. třídy

Petra Čermáková

Stonařov 398

Zástupkyně 3. třídy

Lucie Příhodová

Stonařov 312

Zástupkyně 4. třídy

Jana Smolíková

Stonařov 387

Zástupkyně 5. třídy

Marcela Zvěřinová

Stonařov 389

Zástupkyně 6. třídy

Zuzana Špačková

Stonařov 314

Zástupkyně 7. třídy

Jitka Smolíková

Stonařov 303

Zástupkyně 8. třídy

Mgr. Lenka Špačková

Stonařov 354

Zástupkyně 9. třídy

Dokumenty Spolku rodičů

Zápis z jednání rady Spolku rodičů

Zápis z jednání rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Stonařov v tomto školním roce.

Archiv zápisů

Zápisy z jednání rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Stonařov z předchozích školních roků.

Stanovy Spolku rodičů

Nové stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Stonařov ze 17. 6. 2020

Zápis z pléna SRŠ

Zápis plenární schůze rodičů.