Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2023/2024

Mikuláš v ZŠ i MŠ

Mikuláš v ZŠ i MŠ


5. prosinec 2023

Letošní návštěva Mikuláše s čertovsko–andělským doprovodem se opět vydařila. Znovu jsme měli alespoň na chvíli samé hodné a vzorné děti, zazněly pochvaly i sliby o polepšení, nechyběla sladká odměna. Byla to zkrátka milá návštěva a příjemný zážitek, tedy alespoň pro nejmladší ročníky.

Cesta k sýru

Cesta k sýru


30. listopad 2023

Ve čtvrtek 30. listopadu navštívili žáci 6. a 7. ročníku mléčnou farmu v Zašovicích a absolvovali vzdělávací program s názvem „Cesta k sýru“. Program začal v zasněžených venkovních prostorech a mnozí stáli poprvé „tváří v tvář“ velkým domácím zvířatům. Mohli se jich dotýkat bez bázně a ostychu. Dozvěděli se mnoho informací o vlastním chovu, jednotlivých plemenech a o technologiích ustájení. Následovala prohlídka profesionální sýrárny a ukázka výrobků. Další část projektového dne proběhla v učebně pod vedením RNDr. Ivy Suché. Žáci byli rozděleni do skupin a každá skupina si vyrobila vlastní sýr. Ze smetany utloukli máslo a byli překvapeni jeho barvou a vůní. Nakonec proběhla zasloužená ochutnávka.

Kouzelný vlak

Kouzelný vlak


29. listopad 2023

Ve středu 29. listopadu se děti z MŠ a 1.–4. třídy v kulturním domě zúčastnily jízdy „Kouzelným vlakem“. Průvodčím tohoto nevšedního vlaku byl moderátor Milan Řezníček a spolu s ním cestoval také kouzelník Tomáš Kotlík. Do hodinového programu plného překvapení, kouzel a zábavy se aktivně zapojovaly i děti. Čas utíkal jako voda a než jsme se nadáli, ocitli jsme se v cílové stanici.

Sněhuláci

Sněhuláci


28. listopad 2023

Na konci listopadu využili páťáci bohaté nadílky čerstvě napadaného sněhu a v pracovních činnostech postavili před školou celou řadu velkých i malých sněhuláků.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


25. listopad 2023

Stalo se už krásnou tradicí, že na začátku adventu probíhá slavnostní rozsvícení vánočního stromu a celého městečka. Této akce se již tradičně účastní i naše škola. Pěvecký sbor stejně jako každý rok zahájil zpěvem několika vánočních písní a koled, keramický kroužek opět vystavil svůj krásný betlém a v podloubí u prodejny vystavily své stromečky děti všech tříd základní školy, školní družiny, mateřské školy i MC Stonožka.

Včelí medvídci

Včelí medvídci


24. listopad 2023

V pátek 24. listopadu navštívily děti z 1., 2. a 3. třídy veselé a poetické divadelní představení Včelí medvídci zpívají v divadle Na Kopečku v Jihlavě. Herci z divadla Věž z Brna zaujali děti hravostí a krásnými písněmi Petra Skoumala. Poznali jsme postavičky známé z večerníčku jako čmeláka Čmeldu, brouka Kvapníka, zamilovaného Pučmelouda, Berušku, pošťáka Huňáčka, strašáka Čmelobuba a malého Bzumdíka. Děti odcházely nadšené a s úsměvem na tváři.

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


22. listopad 2023

Stejně jako každý rok se v průběhu listopadu ve všech třídách základní školy, ve školní družině, mateřské škole a MC Stonožka vyrábějí z různých materiálů a za použití rozmanitých technik vánoční ozdoby, kterými pak zdobíme stromečky. Jak se dětem práce povedla, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, ale především před prodejnou Lapek ve Stonařově, kde budou stromečky vystavené až do konce adventu.

Výsadba stromů

Výsadba stromů


20. listopad 2023 až 21. listopad 2023

Žáci všech tříd základní školy i děti ze školní družiny se 20. a 21. listopadu společně zapojili do akce městyse „Zasaďte si svůj strom ve Stonařově“. Děti se účastnily výsadby části nové ovocné aleje a každá třída se stala patronem jednoho stromu. V budoucnu pak budeme moci sledovat, jak naše stromy postupně porostou a časem ponesou první plody.

Svatý Martin

Svatý Martin


10. listopad 2023

Na svatého Martina kouřívá se z komína. Dnem svatého Martina u nás zima začíná. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Tyto i plno dalších pranostik si připomněli žáci 3. třídy. Během projektu o sv. Martinovi pracovali s textem, vyhledávali a třídili informace, luštili křížovky a zkusili si svatomartinskou bojovku. Nejzábavnější činností bylo pečení rohlíčků s ořechovou náplní. Nestačily ani vychladnout a už se všem dělaly boule za ušima.

Benefiční koncert

Benefiční koncert


4. listopad 2023

V sobotu 4. listopadu proběhl ve Stonařově pátý ročník benefičního koncertu Nadačního fondu Šťastná hvězda. Motto fondu zní: „Ve chvílích, kdy máme pocit, že už hvězdy nezáří, však naše šťastná hvězda září dál a dává naději“. Byli jsme přítomni a s nadšením se stali součástí programu a předvedli dvě taneční vystoupení. Věříme, že se čtrnáctiletá Verunka s dětskou mozkovou obrnou dočká nového invalidního vozíku.

Halloweenské tvoření

Halloweenské tvoření


říjen 2023

Na konci října se žáci většiny tříd 1. i 2. stupně zabývali ve výtvarné výchově i v pracovních činnostech halloweenským tvořením. Nástěnky po celé škole jsou nyní laděné zejména do oranžové a černé barvy a můžeme si na nich prohlédnout rozmanitou sbírku dýní, strašidel, netopýrů, pavouků, duchů a tajemných hradů.

Halloweenská tabla

Halloweenská tabla


30. říjen 2023

V rámci společného projektu si děti vyrobily také halloweenské fotorámečky. Vznikla tak třídní tabla, která jsou zároveň přehlídkou krásných a nápaditých masek, které si děti pro tento den připravily.

Halloween

Halloween


30. říjen 2023

30. října byla naše škola plná strašidel, příšer, čarodějnic, různých kouzelných zvířat a tajemných bytostí. Děti z 1.–5. třídy si po roce společně užily další halloweenský projekt. Čekaly je čarodějné pokusy, kvízy, vyrábění, tanec i halloweenská stezka školou. Protože chlapci a děvčata pracovali ve smíšených skupinkách napříč všemi pěti třídami, vyzkoušeli si i vzájemnou spolupráci, kdy starší pomáhali mladším a šikovnější méně šikovným. V závěru dne si v tělocvičně všichni společně zatančili.

Strašidelné hry

Strašidelné hry


23. říjen 2023 až 25. říjen 2023

Ve zkráceném týdnu jsme se stále věnovali strašidelné tématice. Děti z 2. oddělení školní družiny si zasoutěžily, hrály deskové hry (jako je např. hra Duch) či pohybové hry na čarodějnici. A společně jsme si užili příjemné odpoledne poslechem písniček či zhlédnutím filmu „Strašidelná štěňata“, u kterého některé děti vyráběly černé netopýry.

Podzimní příroda

Podzimní příroda


23. říjen 2023 až 25. říjen 2023

Krásné podzimní dny nás lákají k vycházkám. V tomto zkráceném týdnu jsme si v 1. oddělení školní družiny užili prima chvilky na dětském hřišti. A také jsme pořádně zabrali – vydali jsme se hned dvakrát k velkému dubu a posbírali jsme plno žaludů – budou pro zvířátka, stejně jako klasy kukuřice.

Podnebné pásy

Podnebné pásy


19. říjen 2023 až 23. říjen 2023

Podnebné pásy byly tématem říjnového přírodovědného projektu 5. ročníku. Děti byly rozděleny do skupin a každá se zabývala jedním podnebným pásem. Žáci vyhledávali, třídili a zpracovávali informace získané z internetu a encyklopedií. Při plnění úkolů bylo třeba také vyluštit několik tajenek a rébusů, které dětem prozradily další zajímavosti o daném podnebném pásu. Děti absolvovaly i bojovou hru, při které měly hledat v prostorách školy ukryté lístečky s šifrovanými příklady. Teprve po správném vypočítání všech příkladů (každá skupina jich měla více než 110) se dětem podařilo vyluštit celou tajenku, která se vždy vztahovala k danému podnebnému pásu. Nechyběly ani výtvarné činnosti. V závěru projektu jednotlivé skupiny prezentovaly výsledky své práce spolužákům.

Halloween slavíme i ve družině

Halloween slavíme i ve družině


16. říjen 2023 až 20. říjen 2023

Strašidelný zámek nebo strašidelné hry? To všechno se odehrálo ve 2. oddělení školní družiny. Tento týden děti vyráběly strašidelný zámek z papíru, který dokreslovaly dle vlastní fantazie, a to byla tedy pořádná strašidla! V rámci tohoto svátku děti hrály i hry s touto tématikou v podobě dokreslování strašidel podle příběhu. Nesmělo chybět i nějaké zasoutěžení o sladkou odměnu.

Halloween v 1. oddělení ŠD

Halloween v 1. oddělení ŠD


16. říjen 2023 až 20. říjen 2023

Všichni se trošinku rádi bojíme – tedy hlavně, když jsme bezpečí. A protože se blížil svátek Halloween, tak jsme tento týden vyráběli kombinovanou technikou strašlivácké pavouky v pavučině a tančící strašidla a duchy. V tělocvičně jsme si zahráli i hry s touto tématikou – taková honička strašidel, to je tedy něco. 😊

Hvězdný Stonařov

Hvězdný Stonařov


20. říjen 2023

V pátek 20. října uspořádal Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou a městysem halloweenskou noc — tentokrát pod názvem „Hvězdný Stonařov“. Žáci převlečení do kostýmů andělů a hvězd lemovali a svítili na cestu lampiónovému průvodu kolem Jarošáku, poté na fotbalovém hřišti předvedli taneční vystoupení. Celá akce se moc vydařila a náš Stonařov byl opravdu hvězdný!

Cesta odpadu

Cesta odpadu


5. říjen 2023 až 19. říjen 2023

V měsíci říjnu proběhl v 8. a 9. třídě projekt Cesta odpadu. Nejprve žáci navštívili třídírnu odpadu firmy Esko–T v Třebíči. Firma se zabývá svozem a následným tříděním odpadu v katastru okresu Třebíč. Na úvod proběhla ve třídě prezentace firmy, teorie o odpadovém hospodářství, situace ve třídění odpadu na okrese Třebíč. Žáci měli možnost si prohlédnout výrobky po recyklaci odpadu (střešní krytinu, ploty, výplně bund atd.), poté následovala prohlídka třídírny odpadu. Další část projektu probíhala v terénu, kdy žáci zakreslovali do katastrální mapy kontejnerová stání v městysi Stonařov. Dané informace poté zpracovávali ve škole do pracovních listů. Ve výtvarné výchově nakreslili propagační plakát. Výsledné práce byly vystaveny na chodbě školy. Hlavním cílem bylo pochopit nutnost třídění odpadu a zvýšit tříděné množství odpadu v jednotlivých rodinách.

Piškvorky — školní kolo

Piškvorky — školní kolo


18. říjen 2023

Školní kolo v PIŠKVORKÁCH umožňuje si zahrát na vyšší úrovni, kdy se vzájemně utkají ti nejlepší ze tříd. Žáci se naučili rozehrávku SWAP 2, která se používá na mezinárodních soutěžích. Z těch nejlepších byly vytvořeny dva týmy, které budou reprezentovat školu na oblastní soutěži v Jihlavě. Držíme palce.

Piškvorky — třídní kola

Piškvorky — třídní kola


3. říjen 2023 až 18. říjen 2023

Tradiční třídní kola v PIŠKVORKÁCH probíhají začátkem října. Žáci od 3. do 9. třídy měli možnost si změřit síly v této logické hře tak, že během jedné hodiny odehráli duel se všemi spolužáky. Ti nejlepší postupovali do školního kola.

Na dvoře Rudolfa II.

Na dvoře Rudolfa II.


6. říjen 2023, 13. říjen 2023

V první polovině října pracovali páťáci na vlastivědném projektu věnovaném habsburskému panovníkovi Rudolfu II. Navázali jsme tak na probrané učivo z vlastivědy a v rámci projektu jsme téma zpracovali z mnoha úhlů. Četli jsme pověst o Golemovi, pracovali jsme s různými texty souvisejícími s životem v renesanci, všímali jsme si módy, bydlení, vzdělání, práce i dětských her v tomto období. V textech jsme doplňovali i/y a hledali odpovědi na různé otázky. V matematice jsme řešili početní rébusy související s tématem a ve výtvarné výchově jsme po vzoru dvorního malíře Rudolfa II. Giuseppe Arcimbolda malovali panovníkův portrét složený z ovoce a zeleniny, což nebyla vůbec jednoduchá práce. Se skutečnými plody jsme ve skupinkách zkusili Rudolfův portrét i poskládat.

Sklizeň na poli

Sklizeň na poli


9. říjen 2023 až 13. říjen 2023

Na zahradách i na poli se touto dobou sklízí všechno, co se podařilo vypěstovat. Nejinak tomu je i u nás, v 1. oddělení školní družiny. Po vycházce, kdy jsme pozorovali práce na polích, jsme se pustili do tohoto úkolu s vervou. Vysočina – bramborářský kraj – nás inspiroval k našim výtvorům – kresba na dané téma, traktůrek z papírových krabiček – v pytlích byla velká úroda brambor. Také jsme se vydali na už sklizené kukuřičné pole sbírat zbylé kukuřičné klasy – máme je pro zvířátka v zimě, nosíme je v období před Vánocemi do krmelce.

Exkurze na Úřadě práce v Jihlavě

Exkurze na Úřadě práce v Jihlavě


13. říjen 2023

Žáci 9. třídy měli možnost navštívit Úřad práce v Jihlavě, kde se seznámili s trhem práce. Dále se dověděli, jaké možnosti vyučení či studia jsou po ukončení základní školy. Odborní pracovníci jim poradili, jak si vybírat další studium a nabídli obrovský přehled oborů a škol, ze kterých naši deváťáci mohou za necelý rok vybírat. Důležitou zkušeností bylo, aby každý žák před třídou prezentoval svoje silné stránky, které mohou být zásadním pomocníkem pro výběr budoucího povolání. Druhou částí výpravy do Jihlavy byla prezentace středních škol a učilišť organizovaná Krajem Vysočina v Cityparku.

Plody podzimu

Plody podzimu


9. říjen 2023 až 13. říjen 2023

Na podzim nám dozrává ovoce, stejně tak dozrálo ovoce (jablka a hrušky) i u nás ve 2. oddělení školní družiny. Společný čas jsme věnovali pohybovým hrám (jako je např. hra Kompot) či jsme trávili čas venku, kdy jsme s dětmi zkoumali plody přírody a třídili je dle barev. Některé děti se zhostily i úkolu s tvořením, kdy vyráběly hrušky či jablka do vyrobené bedýnky... ale ajaj, některé ovoce nám prolezli červíci!

Exkurze v HZS Telč

Exkurze v HZS Telč


10. říjen 2023

V úterý 10. října se děti z 1. a 5. třídy vydaly na společný výlet do Telče. Čekala je zde zajímavá exkurze v Hasičské záchranné stanici Telč. Místní hasiči je ochotně provedli celou stanicí, ukázali jim vybavení a vyprávěli o své náročné práci. Děti měly možnost si prohlédnout hasičské auto a hasicí a vyprošťovací techniku. Spoustu věcí si mohly osahat a vyzkoušet a na cokoliv se zeptat. Dozvěděly se, k jakým událostem nejčastěji hasiči vyjíždějí a také to, jak se zachovat, když se stane nějaká nenadálá situace. Všem telčským hasičům děkujeme za zajímavý zážitek a příjemně strávené dopoledne, které jsme si všichni užili.

Všechny barvy podzimu

Všechny barvy podzimu


2. říjen 2023 až 6. říjen 2023

Že má podzim všechny barvy, se mohli všichni přesvědčit v činnostech 1. oddělení školní družiny na začátku měsíce října. Při vycházce vznikly nádherné koláže z přírodnin, které byly hotovými uměleckými díly. Barevné stromořadí (kombinovaná technika), to byl úkol, kterým jsme si také připomněli krásy podzimu. A protože počasí nám přálo, strávili jsme spoustu času při činnostech venku.

Přichází podzim

Přichází podzim


2. říjen 2023 až 6. říjen 2023

Na začátku října jsme využili barev, které nám podzim poskytnul. Ve 2. oddělení školní družiny jsme hezké počasí využili k procházkám po okolí školy nebo na školním hřiště. Dále jsme se věnovali sběru barevného listí na tvoření s barvami a voskovými pastely. Každé z dětí si vyzkoušelo nové výtvarné techniky s listím, vznikaly tak krásné koláže, které děti ozvláštnily dokreslením fixou dle vlastní fantazie.

Projekt Voda

Projekt Voda


20. září 2023 až 5. říjen 2023

V měsíci září a říjnu proběhl v 7. třídě projekt Voda. Žáci s vodním prostředím pracovali v několika předmětech. V přírodopise se seznámili s živočichy a rostlinami vodního ekosystému. Ve výtvarné výchově malovali typického sladkovodního kapra, z mořského světa si vybrali medúzy. V pracovních činnostech pomocí potravinářského barviva vytvořili barevnou vodní fantazii a akvárium s origami. Cílem bylo propojení a posílení mezipředmětových vztahů, rozvíjení kreativity a vlastní fantazie. Byl kladen důraz na vzájemnou spolupráci, práci ve skupinách.

HZS — beseda o požární ochraně

HZS — beseda o požární ochraně


2. říjen 2023

Na začátku října dorazily za druháky milé a ochotné dámy hasičky z HZS Jihlava, které s dětmi procvičovaly důležité zásady požární ochrany. Děti s nadšením předvedly své znalosti, jelikož minulý rok navštívily hasičskou stanici v Telči a některé také navštěvují místní kroužek dobrovolných hasičů.

Září ve školní družině

Září ve školní družině


září 2023

Krásné počasí v měsíci září přímo vybízelo k tomu, aby činnost ŠD probíhala co nejvíce venku. A tak jsme tento čas trávili vycházkami do okolí městyse — pozorováním v lese a u rybníka, vycházkou na farmu, na dětské hřiště atd. A především hrami a sportováním na lanovém centru u ZŠ a na naší kouzelné školní zahradě. Ke konci měsíce došlo k otevření druhého oddělení ŠD. Žáci 2. a 4. ročníku se seznámili se svojí novou paní vychovatelkou, každé z oddělení má svůj vlastní program.

Svatý Václav

Svatý Václav


27. září 2023

Druháčci prohlubovali své znalosti o svatém Václavovi. Prožili tematický den zaměřený zejména na čtení s porozuměním.

Den bez aut

Den bez aut


22. září 2023

22.  září se naše škola zapojila do akce spojené s Mezinárodním dnem bez aut. Jeho cílem je poukázat na to, jak je planeta zatěžována nadměrným využíváním automobilové dopravy. Zároveň vybízí k tomu, aby lidé více chodili pěšky. V rámci podpory této myšlenky se žáci všech tříd v pátek 22. září zúčastnili společného výšlapu na Aleje. U loveckého zámečku pak děti ve skupinkách plnily různé úkoly, za jejichž úspěšné zvládnutí na ně čekala sladká odměna. Den strávený v přírodě jsme si všichni užili a dokázali jsme, že se nepotřebujeme všude vozit auty a chůze nám nedělá problém, protože celou trasu v pohodě zvládli i ti nejmenší.

První školní den

První školní den


4. září 2023

V pondělí 4. září 2023 se škola opět zaplnila žáky. První den nového školního roku byl významnou událostí zejména pro naše prvňáčky, kteří přišli v doprovodu svých rodičů. Přejeme jim, aby se jim v naší škole líbilo, chodili do školy rádi, dozvídali se stále mnoho nového a zajímavého a aby si tady brzy našli spoustu nových kamarádů.