Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie divadelního kroužku

Horáček, aneb Kdo se stydí, nehraje!

Horáček, aneb Kdo se stydí, nehraje!


19. duben 2024

V pátek 19. dubna se děti z divadelního kroužku zúčastnily v Horáckém divadle v Jihlavě nepostupové přehlídky amatérských divadelních kroužků při ZŠ v Kraji Vysočina „Horáček, aneb Kdo se stydí, nehraje!“. Hlavním záměrem již 2. ročníku přehlídky je sdílení radosti pro divadlo a uměleckou tvorbu. Velmi děkujeme paní A. K. Vanacké (produkční Zkušebny HD_J), porotě a týmu z HD_J za skvělou organizaci a povzbuzení, že se nám jistě povede vytvořit krásnou atmosféru. Děti rychle získaly pocit, že se nemusí ničeho bát. Celá přehlídka probíhala na Malé scéně HD_J. Postupně se představilo 5 souborů z různých koutů Vysočiny. Na jednotlivá představení tvořily soubory navzájem s porotou povzbuzující a vřelé publikum. Během dne se představily soubory: Herálec — Televizní vysílání pro děti „Téčko”, Velké Meziřičí — Tři bratři, O Šípkové Růžence, Stonařov — O dvanácti měsíčkách, Brtnice — 105 na jedno rozčílení, Bystřice nad Pernštejnem — Cesta tam a zpět. Na závěr proběhla reflexe a beseda s porotou, ve které jsme mohli diskutovat s Lucií Sobotkovou – herečkou HD_J, Klárou Křišťálovou – herečkou souboru HD_JÉÉ, Denisou Bláhovou – divadelní lektorkou a s Josefem Kunderou – hercem ze souboru HD_J. Moc děkujeme! Vedoucí kroužků i žáci si odnesli cenné rady, které mohou příště využít jako motivaci k další divadelní práci. Stonařov na si také s velkou radostí odvezl několik diplomů. Porota udělila speciální cenu poroty pro celý soubor za ucelené jevištní zpracování a Simona Poukarová (4. tř.) a Filip Zvěřina (6. tř.) si odvážejí speciální diplom za herecké výkony. Gratulujeme!

O dvanácti měsíčkách

O dvanácti měsíčkách


30. leden 2024

Divadelní kroužek ze ZŠ, který navštěvují žáci od 3. do 9. třídy, si v úterý 30. ledna v kulturním domě ve Stonařově připravil pro paní učitelky, děti ze školky a spolužáky z 1.–4. třídy divadelní zpracování operetky „O dvanácti měsíčkách“, kterou napsal Zdeněk Svěrák a hudbu složil Jaroslav Uhlíř. Představení úspěšně zakončilo snahu dětí za celé 1. pololetí. Úsměvy diváků a naše radost ze hry byly největší odměnou.

Open Air

Open Air


25. květen 2023

Ve čtvrtek 25. května odpoledne proběhlo venkovní vystoupení „OPEN AIR“. Stejně jako na letní akademii pro žáky šlo o prezentaci zájmových kroužků, tentokrát se vystupovalo pro rodiče. Divadelní kroužek si připravil zábavnou pohádku s názvem „Sto pět“. Děti ze 2. a 4. třídy secvičily sestavu na taneční píseň Danza Kuduro a na písně z pohádky Tajemství staré bambitky. Druhou taneční skupinu tvořily děti z 1. a 3. třídy, vystoupily s mixem písní ve stylu Flash mob Dance. Počasí nám přálo, tak jsme si užili vystoupení na čerstvém vzduchu.

Letní akademie

Letní akademie


24. květen 2023

Ve středu 24. května se v místním kulturním domě konala tradiční letní akademie určená pro žáky, ve které se prezentovaly zájmové kroužky naší školy. O úvod se postaral pěvecký sbor, který zazpíval 4 písně různých žánrů. S velmi pěkným vystoupením se představily také oba taneční kroužky. Děti ze 2. a 4. třídy zatančily sestavu v letních prázdninových rytmech, skupina z 1. a 3. třídy vystoupení ve stylu Flash mob Dance, se kterým se jí v závěru podařilo roztančit téměř celý sál. Divadelní kroužek si připravil zábavnou pohádku s názvem „Sto pět“. Mladší skupina aerobiku předvedla zdařilé vystoupení na motivy z filmu Slunce seno… Pohádku Tajemství staré bambitky nám ve svém druhém vystoupení připomněl taneční kroužek a o závěr se postarala nejstarší skupina aerobiku, která zatančila své derniérové vystoupení na písně Bohemian Rhapsody a We Will Rock You od legendární britské rockové skupiny Queen. Všichni účinkující a jejich vedoucí si zaslouží obdiv za svou přípravu a skvěle odvedenou práci.

Školní akademie

Školní akademie


30. květen 2022

V pondělí 30. května se v kulturním domě ve Stonařově konala letní školní akademie pro žáky naší školy, která byla přehlídkou práce zájmových kroužků. Děti mohly zhlédnout dvě divadelní představení. Pohádku o Palečkovi zahrál náš školní divadelní kroužek a pohádku o Popelce zahrál nově vzniklý divadelní kroužek v angličtině. Kromě toho vystoupil s několika písněmi pěvecký sbor a kroužek ukulele. Nemohlo samozřejmě chybět také tradiční vystoupení kroužku aerobiku a s premiérovým tanečním vystoupením se představily děti z 1. stupně, které letos navštěvovaly taneční a pohybově–gymnastický kroužek.

Oslava 100 let od založení české školy ve Stonařově

Oslava 100 let od založení české školy ve Stonařově


22. červen 2019

V sobotu 22. června proběhla v areálu ZŠ Stonařov oslava k výročí 100 let od založení české školy ve Stonařově. Součástí oslav bylo i otevření nové školní zahrady s přírodní učebnou a dokončení generální rekonstrukce školní budovy. ZŠ připravila ke dni oslav bohatý program – školní akademii, řadu prohlídkových expozic, rukodělné dílny, promítání a prohlídku fotografií, panelovou výstavku, apod. Slavnostně byl pokřtěn sborník ke stoletému výročí. Oslava se těšila velkému zájmu návštěvníků, což nás velice těší. Velké poděkování patří představitelům městyse a místním hasičům za pořadatelskou pomoc a součinnost při realizaci celé akce. Všem moc děkujeme.

Školní akademie

Školní akademie


7. červen 2018

7. června se konala školní akademie. V deseti vystoupeních se představily tyto kroužky: aerobic, pěvecký sbor, divadelní kroužek, hra na ukulele a krátké vystoupení předvedli i žáci 9. třídy.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2017

Ve čtvrtek 14. 12. se uskutečnila tradiční vánoční akademie. Program, v němž se prezentovaly třídní kolektivy i zájmové kroužky, byl mimořádně pestrý. K vidění bylo celkem 15 vystoupení pěveckého, hudebního či tanečního zaměření. Nechybělo ani mluvené slovo v podobě různých divadelních forem. Sál kulturního domu byl naplněn k prasknutí a diváci odcházeli evidentně spokojeni, což zase na oplátku potěšilo všechny vystupující. Různorodost výstupů dokumentují přiložené fotografie.

Školní akademie

Školní akademie


24. květen 2017

Neochvějnou pravidelnost má jarní školní akademie, navazující na tu předvánoční. Tato květnová je určena žákům školy, aby se inspirovali svými spolužáky, kteří aktivně pracují v některém z kroužků. Své umění předvedly kroužky divadelní, aerobiku, hry na ukulele, sborový zpěv, a to v mnoha různých podobách.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


23. březen 2017

Jedním z cílů činnosti divadelního kroužku je každoroční účast na „Docela malém divadelním festivalu v Jihlavě“, který se konal v divadle Diod. Naši divadelníci pod vedením N. Hejlové se letos představili dvěma vystoupeními, a to „Palačinkovou Pepinkou“ a „O rybáři a jeho ženě“. O jejich kvalitě svědčí i zvláštní ocenění za hravý přístup k literární předloze.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


20. prosinec 2016

V úterý 20. 12. prezentovali žáci i učitelé výsledky své školní i zájmové činnosti na tradiční vánoční akademii. Ve 14 vystoupeních různého žánru a zaměření se plnému sálu kulturního domu předvedly v různých formách a uskupeních všechny třídy školy.

Školní akademie

Školní akademie


25. květen 2016

I letos jsme uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii. Zájmové kroužky flétnový, aerobiku, divadelní a sborového zpěvu prezentovaly výsledky své celoroční činnosti.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


9. březen 2016

Hra, kterou si divadelní kroužek letos vybral k nastudování, je ze současnosti. Autorem příběhu O prolhaném prodavači novin je Vladimír Neff. Poprvé ji členové divadelního kroužku zahráli na letošní vánoční akademii, 9. března pak v Jihlavě v divadle DIOD na Malém divadelním festivalu. Za své představení si herci odnesli uznání poroty a Cenu za originální zpracování netradičního námětu.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2015

Dne 17. 12. uspořádala škola tradiční vánoční akademii. Plnému sálu kulturního domu jsme předvedli celkem 14 vystoupení různého žánru a zaměření. Podle reakcí publika měla vystoupení úspěch, což nás velmi těší a za přízeň děkujeme.

Školní akademie

Školní akademie


7. květen 2015

I letos jsme uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii. Zájmové kroužky flétnový, aerobiku, divadelní a sborového zpěvu prezentovaly výsledky své celoroční činnosti. Akce byla současně motivací k aktivní účasti v kroužcích pro nezapojené žáky.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2014

12. prosince se uskutečnila tradiční Vánoční akademie, na které žáci předvedli, co si připravili ve třídách a kroužcích. Diváci mohli zhlédnout celkem 11 čísel různého žánru. Vystoupil pěvecký sbor, několik skupin aerobiku a fléten a divadelní kroužek. Velmi pěkná vystoupení předvedly i třídy 1. stupně naší školy.

Divadelní kroužek hraje v MŠ

Divadelní kroužek hraje v MŠ


červen 2014

Divadelní soubor ZŠ Stonařov oprášil už jednou nastudovanou pohádku o Zemičce Zvoničce na motivy povídky Jamese Joyce: Kočka a čert – A čert se po čertech snaží milé a hodné obyvatele Zvoničky svést k hříchu, aby je pak mohl odnést do pekla. Své představení žáci již předvedli na letní školní akademii a v červnu také dětem z mateřské školy.

Školní akademie

Školní akademie


30. květen 2014

Na konci května jsme opět uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii, kde byla prezentována celoroční činnosti kroužků aerobiku, divadelního, flétnového a kroužků sborového a vícehlasého zpěvu. Všichni vystupující žáci se stali inspirací pro další spolužáky, kteří by se mohli v následném roce do kroužků zapojit.

Letní akademie

Letní akademie


5. červen 2013

Začátkem června jsme opět uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii, na které byly prezentovány výsledky celoroční činnosti kroužků aerobiku, divadelního, flétnového a kroužků sborového a vícehlasého zpěvu. Všichni vystupující žáci byli za pilnou celoroční práci odměněni.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


5. březen 2013

Školní divadelní soubor vedený se opět zúčastnil „Docela malého divadelního festivalu“ v Jihlavě. Soubor I. stupně vystoupil s představením J. Žáčka „O slonu, který toužil létat“. Žáci II. stupně si připravili pásmo „Indické pohádky“. Naši divadelníci byli oceněni za dramaturgii.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2012

Žáci ZŠ se svými učiteli připravili pro širokou rodičovskou veřejnost vánoční akademii, na které ve 12 vystoupeních předvedli výsledky své školní i mimoškolní činnosti. Vystoupily 3 skupiny aerobiku, flétnový a kytarový kroužek, zazpíval pěvecký soubor i kroužek vícehlasého zpěvu, představily se i jednotlivé ročníky s pásmem básniček a písniček.

Letní akademie

Letní akademie


1. červen 2012

Dětský den jsme oslavili školní akademií pro žáky, na které prezentovaly výsledky své celoroční činnosti kroužky aerobiku, divadelní, flétnový či kytarový. Zařazena byla i dvě taneční vystoupení.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


14. březen 2012

Na Docela malém divadelním festivalu se s úspěchem prezentovaly obě skupiny divadelního kroužku. Mladší členové zahráli čínskou lidovou pohádku Dívka z obrazu. Starší skupina si pro festivalové vystoupení v jihlavském divadle Na Kopečku připravila upravenou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, s níž vybojovala cenu poroty.

Divadelní kroužek hraje pro mateřskou školu

Divadelní kroužek hraje pro mateřskou školu


12. březen 2012

Školní divadelní soubor vystoupil s pohádkou „Dívka z obrazu“ pro žáky z mateřské školky. I když je to pohádka z daleké Číny, příběh je totožný jako u pohádek nám známějších. Mladík Ču-c musí najít svoji lásku – dívku z obrazu a vysvobodit ji ze zakletí.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


16. prosinec 2011

V předvánočním čase se konala velká školní akademie s bohatým programem, kde se zaplněnému sálu v celkem třinácti vystoupeních předvedly všechny třídy a většina školních zájmových útvarů.

Letní akademie

Letní akademie


27. květen 2011

„Žáci žákům“ – tak lze nazvat školní květnovou akademii, která je prezentací školní zájmové činnosti, jež předvádějí členové jednotlivých kroužků svým spolužákům. Letos se představil pěvecký sbor, skupina aerobiku, flétnový a divadelní kroužek.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


8. březen 2011

V letošním školním roce pracují ve škole dva divadelní soubory, rozdělené na starší a mladší. Starší skupina má celkem 10 členů, žáků 5. - 8. třídy. Tyto děti letos nacvičily pohádku Františka Nepila O slepičce kropenaté. Je to pohádka poučná, jasně z ní vyplývá, že i slepičky chodí do školy a musí se učit a být poslušné, jinak by to s nimi nemuselo dobře dopadnout. 8. března s touto pohádkou děti vystoupily na Docela malém divadelním festivalu v Jihlavě.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2010

17. prosince se konala tradiční Vánoční besídka s bohatým programem v kulturním domě ve Stonařově. Žáci si připravili pěvecká a divadelní vystoupení, zahráli na flétny, na kytary, předvedli i taneční čísla, zarecitovali a zazpívali koledy. Na fotogalerii se podíleli i členové fotografického kroužku

Školní akademie

Školní akademie


28. květen 2010

Vystoupení pro své spolužáky připravili spolu se svými učitelkami členové divadelního a flétnového kroužku, pěveckého souboru a děvčata věnující se cvičení aerobiku.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


16. březen 2010

V Jihlavě se konal 15. ročník Docela malého divadelního festivalu, což je přehlídka školních divadelních souborů, kde ani letos nechyběli naši herci v sestavě: J. Frantál, R. Mátl, V. Rodová, D. Samuelová, K. Oulehlová, V. Marková, B. Marková, Z. Vilímková, D. Brychtová. Naši divadelníci se představili s hrou Malý Alenáš od Ivana Vyskočila.

Letní akademie

Letní akademie


květen 2009

Žáci žákům – tak jsme pojmenovali program složený z vystoupení školního divadelního souboru, skupiny aerobiku a kroužku hry na flétnu. V šesti vystoupeních se předvedli ti, kteří školní zájmovou činnost aktivně provozují, aby svým kamarádům předvedli své dovednosti a zároveň je pro mimoškolní činnost inspirovali a motivovali.

Velký král a malá myš

Velký král a malá myš


17. březen 2009

Školní divadelní kroužek se představil na Docela malém divadelním festivalu s pohádkou Eleny Čepčekové Velký král a malá myš. Toto představení bylo vybráno jako jedno z nejlepších a postoupilo na krajskou divadelní přehlídku do Třebíče.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2008

Vyvrcholením předvánočního období byla opět velká vánoční akademie v kulturním domě. V 11 vystoupeních se představilo celkem 136 účinkujících, kteří potvrdili, že škola ve své zájmové činnosti realizované formou kroužků či nepovinných předmětů rozhodně nezahálí. Důkazem úspěšnosti akce je vždy zaplněný sál spokojených diváků. I tentokrát byl program doplněn výstavkou výrobků, výtvorů a kreseb žáků všech věkových kategorií.

Divadelní kroužek hraje pro MŠ

Divadelní kroužek hraje pro MŠ


červen 2008

V závěru školního roku přišli dětem do mateřské školky zahrát členové školního divadelního kroužku pohádku Šípková Růženka, se kterou v březnu vystupovali na Docela malém divadelním festivalu.

Letní akademie

Letní akademie


29. květen 2008

Žáci žákům, tak lze nazvat kulturní pořad, který se na sklonku května konal v sále kulturního domu ve Stonařově. Žáci, úspěšně pracující ve vybraných nepovinných předmětech a zájmových kroužcích, předvedli svým spolužákům, co za školní rok natrénovali, případně čím školu na veřejnosti a v různých soutěžích reprezentovali. Školní divadelní soubor, pěvecký sbor, kroužek fléten a skupina aerobiku připravily všem přihlížejícím velmi pěkný zážitek.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


5. březen 2008

5. března se děti divadelního kroužku 6.–9. třídy zúčastnily Docela malého divadelního festivalu v Jihlavě v Divadle Na Kopečku. Jedná se o přehlídku divadelních souborů ze základních škol, DDM a ZUŠ. Žáci vystoupili s pohádkou Lubomíra Feldeka Šípková Růženka. Pohádka se líbila, největší pochvalu od odborné komise děti dostaly za písničky, kterými byla pohádka proložena. Hudbu nám k textům autora pohádky složil pan Lubomír Zadina. Ještě jednou mu děkujeme.

Školní akademie

Školní akademie


19. duben 2007

Aktivnější část žáků, zapojená do kulturního dění školy, zpříjemnila část jednoho dubnového dopoledne svým spolužákům. S nacvičeným programem vystoupila naše skupina aerobiku, divadelní soubor zahrál pohádku, s níž reprezentoval školu na okresním divadelním festivalu a vystoupení zakončil školní taneční soubor s ukázkou několika country tanců. Jednotlivá vystoupení měla úspěch a doufejme, že inspirovala další adepty zájmové činnosti z řad žáků.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2006

Tradiční prosincovou akcí naší školy je velká vánoční akademie v kulturním domě. Jejím cílem je předvést rodičům i ostatní veřejnosti, co se žáci pod vedením svých učitelů ve vyučovacích hodinách, nepovinných předmětech a kroužcích za uplynulé období naučili. Letos se představilo v 11 vystoupeních 170 žáků. Účinkoval pěvecký sbor, recitovali žáci 1. a 3. třídy, koledy zazpívali druháci, představil se kroužek hry na flétnu, páťáci s divadelní scénkou, skupina aerobiku, kytarový kroužek, divadelní kroužek. Sbor, kroužek hry na flétnu a divadelní kroužek navíc společně zahráli i operku Budulínek. O tom, že se jednotlivá vystoupení líbila, svědčil zaplněný sál spokojených diváků. Celý program byl doplněn v předsálí instalovanou výstavkou výrobků, výtvorů a kreseb žáků všech věkových kategorií.

Budulínek

Budulínek


listopad 2006

Žáci naší školy se přihlásili do umělecké soutěže nakladatelství Fragment a spolu se svými učitelkami nacvičili operku (malou operu) „Budulínek“ autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Naše videonahrávka s představením se znovu velmi líbila a soubor skončil mezi třemi nejlepšími v republice, za což byli žáci odměněni spoustou pěkných knížek. Velmi pěkně jsme tak navázali na předminulý rok, kdy vítězství v této soutěži mezi nás přivedlo patrony celé akce pány Svěráka a Uhlíře.

Docela malý divadelní festival – krajské kolo

Docela malý divadelní festival – krajské kolo


7. duben 2006

Po úspěchu v okresním kole Docela malého divadelního festivalu postoupil náš soubor se svou hrou Slípka Pipka do krajského kola v Třebíči. Pro všechny účastníky to byl den plný divadla – na této přehlídce vystupovaly vítězné soubory z celého kraje a stonařovský školní soubor mezi nimi byl také. Pochvaly se mu dostalo i v Jihlavských listech.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


16. prosinec 2005

Tradiční prosincovou akcí naší školy je předvánoční vystoupení žáků v kulturním domě. Některá vystoupení jsou laděna vánočně, účelem všech pak je umožnit žákům předvést rodičům i ostatní veřejnosti, co se pod vedením svých učitelů ve vyučovacích hodinách, nepovinných předmětech a kroužcích naučili. Letos se představilo ve 13 vystoupeních 124 žáků a jejich vystoupení se určitě většině návštěvníků líbila.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


prosinec 2003

I letos žáci naší školy postarali o to, aby se jedno prosincové odpoledne přestalo uklízet, péct vánoční cukroví, běhat po nákupech, a dokázali zastavit na malou chvilku tento předvánoční shon a spěch. Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové a všichni ti, kteří měli chuť prožít příjemný den, usedli do sedaček sálu kulturního domu, aby si mohli vychutnat pásmo písniček, tanečků a scének, které si pro ně děti připravily.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


13. prosinec 2002

Letošní vánoční akademie v kulturním domě ve Stonařově se opět vydařila. Sál byl zaplněn diváky do posledního místečka. Se svými vystoupeními se představily jednotlivé třídy prvního stupně, ale také kroužek aerobiku, divadelní kroužek a všechny hudební kroužky, které na naší škole pracují.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


11. prosinec 2001

Na vánoční akademii byl letos opravdu pestrý program plný hudebních, recitačních a tanečních vystoupení. Nechybělo ani tradiční vystoupení divadelního kroužku.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


16. prosinec 2000

Při vánoční akademii žáci předvedli svým rodičům řadu zajímavých vystoupení. Nechybělo divadlo, zpěv ani hra na hudební nástroje.

Letní tábor Mrákotín

Letní tábor Mrákotín


1. červenec 1999 až 14. červenec 1999

O prázdninách si děti z divadelního kroužku prodloužily společnou divadelní činnost pobytem na letním dětském táboře u rybníka Dolní Mrzatec u Mrákotína.

Pohádkový les

Pohádkový les


květen 1999

V květnu proběhl v jihlavské ZOO křest DVD nové pohádky Zdeňka Trošky Z pekla štěstí I. Přijeli známí profesionální herci – Miroslav Šimůnek, Michaela Kuklová, Jiří Pomeje a další. Ti amatérští z řad dětských souborů, mezi nimiž byli i členové našeho divadelního kroužku, vytvářeli tu správnou pohádkovou atmosféru.

Doktorská pohádka

Doktorská pohádka


březen 1999

V březnu děti z divadelního kroužku ZŠ Stonařov vystoupily v Divadle Na Kopečku na Malém divadelním festivalu s pohádkou Karla Čapka. Představení mělo úspěch, a tak bylo sjednáno ještě víkendové vystoupení pro jihlavskou veřejnost v dubnu 1999.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


prosinec 1998

V kulturním domě ve Stonařově se stejně jako každý rok konala tradiční vánoční akademie.

Tábor v Meziříčku

Tábor v Meziříčku


srpen 1998

Práce v divadelním kroužku je pro členy tak zábavná, že i o letních prázdninách chtějí v této činnosti pokračovat, a tak se Sportovním gymnáziem v Jihlavě vyrazili členové na týdenní letní tábor do Meziříčka. Zde byly na programu dílny s lektory – odborníky. Děti si tak mohly zkusit pohybové kreace, improvizace, výtvarné techniky atd.

Vánoční besídka

Vánoční besídka


17. prosinec 1997

Vánoční vystoupení mají v naší škole už dlouhou tradici. Také letos proběhla celá řada nejrůznějších hudebních, recitačních, tanečních a divadelních čísel.

Vánoční besídka

Vánoční besídka


prosinec 1996

Na tradiční vánoční besídce, která se konala na chodbě školy, vystoupil i divadelní kroužek, tentokrát s pohádkou K. J. Erbena Rozum a štěstí.

Vystoupení divadelního kroužku

Vystoupení divadelního kroužku


20. červen 1996

Divadelní soubor základní školy se letos poprvé zúčastnil Festivalu dramatické tvorby v Jihlavě v Divadle Na Kopečku. S pohádkou Josefa Lady O chudém královstvíčku získaly děti zasloužené uznání, v konkurenci jiných se neztratily. Divadelní představení pak bylo odehráno ještě jednou v budově ZŠ pro rodiče a veřejnost.

Besídka ZŠ Stonařov

Besídka ZŠ Stonařov


22. červen 1995

Na konci školního roku proběhlo na dolní chodbě naší školy vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost. Členové nově vzniklého divadelního kroužku předvedli výpravnou Pohádku o statečné princezně od Josefa Lady.

Vánoční besídka

Vánoční besídka


prosinec 1994

Na chodbě školy se konala vánoční besídka, na které děti svými vystoupeními připomněly blížící se Vánoce.