Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie kroužku aerobiku

Vánoční akademie

Vánoční akademie


19. prosinec 2023

Vánoční akademie bývá velkou událostí, která má v naší škole už dlouholetou tradici. Letošní program trval téměř dvě hodiny a měl celkem 11 čísel různého zaměření. O úvod se jako vždy postaral školní pěvecký sbor, který vánočními písněmi, z nichž některé byly zpívané i ve vícehlasu, správně naladil všechny diváky. Pak už se v různém pořadí střídaly třídní kolektivy. Prvňáčci nám o Vánocích zazpívali, zarecitovali a krásně zatančili, druháčci s motivační písničkou o IZS ukázali, že si dokážou poradit v každé situaci. Třeťáci předvedli krásné taneční vystoupení v rytmu melodií ze známého amerického muzikálu Pomáda. Čtvrťáci se svým vánočním příběhem přišli se zajímavou novinkou – stínovým divadlem. S páťáky jsme v jejich hudebním vystoupení nazvaném „Kapří Vánoce“ nahlédli do rybího světa. Tradičně vysokou úroveň měla všechna tři vystoupení aerobiku a velmi vydařené bylo i vystoupení dívek z kroužku moderní gymnastiky. Pomyslnou tečkou za celou akademií byl společný zpěv písně Rolničky, kdy se ke všem účinkujícím přidala i většina diváků zcela zaplněného sálu. Děkujeme všem dětem a učitelům za práci, kterou si dali s nacvičováním, městysu za zapůjčení sálu a technickou pomoc a divákům za jejich podporu.

Benefiční koncert

Benefiční koncert


4. listopad 2023

V sobotu 4. listopadu proběhl ve Stonařově pátý ročník benefičního koncertu Nadačního fondu Šťastná hvězda. Motto fondu zní: „Ve chvílích, kdy máme pocit, že už hvězdy nezáří, však naše šťastná hvězda září dál a dává naději“. Byli jsme přítomni a s nadšením se stali součástí programu a předvedli dvě taneční vystoupení. Věříme, že se čtrnáctiletá Verunka s dětskou mozkovou obrnou dočká nového invalidního vozíku.

Hvězdný Stonařov

Hvězdný Stonařov


20. říjen 2023

V pátek 20. října uspořádal Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou a městysem halloweenskou noc — tentokrát pod názvem „Hvězdný Stonařov“. Žáci převlečení do kostýmů andělů a hvězd lemovali a svítili na cestu lampiónovému průvodu kolem Jarošáku, poté na fotbalovém hřišti předvedli taneční vystoupení. Celá akce se moc vydařila a náš Stonařov byl opravdu hvězdný!

Letní akademie

Letní akademie


24. květen 2023

Ve středu 24. května se v místním kulturním domě konala tradiční letní akademie určená pro žáky, ve které se prezentovaly zájmové kroužky naší školy. O úvod se postaral pěvecký sbor, který zazpíval 4 písně různých žánrů. S velmi pěkným vystoupením se představily také oba taneční kroužky. Děti ze 2. a 4. třídy zatančily sestavu v letních prázdninových rytmech, skupina z 1. a 3. třídy vystoupení ve stylu Flash mob Dance, se kterým se jí v závěru podařilo roztančit téměř celý sál. Divadelní kroužek si připravil zábavnou pohádku s názvem „Sto pět“. Mladší skupina aerobiku předvedla zdařilé vystoupení na motivy z filmu Slunce seno… Pohádku Tajemství staré bambitky nám ve svém druhém vystoupení připomněl taneční kroužek a o závěr se postarala nejstarší skupina aerobiku, která zatančila své derniérové vystoupení na písně Bohemian Rhapsody a We Will Rock You od legendární britské rockové skupiny Queen. Všichni účinkující a jejich vedoucí si zaslouží obdiv za svou přípravu a skvěle odvedenou práci.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


15. prosinec 2022

Po dvouleté přestávce vynucené proticovidovými opatřeními uspořádala naše škola tradiční vánoční akademii pro rodiče a veřejnost. Diváci, kterých letos přišlo nebývalé množství, mohli zhlédnout celkem 10 čísel různého žánru. Program byl plný tance, zpěvu i hraných scének. O úvod se jako vždy postaral náš školní pěvecký sbor, který navodil příjemnou vánoční atmosféru. Na pódiu se to pak hemžilo veselými vločkami, sněhuláky, skřítky, kočkami a dalšími postavami, měli jsme možnost vidět i živý Betlém. Tradičně zdařilá byla obě vystoupení kroužku aerobiku a krásné výkony předvedly i dívky z nově vzniklého kroužku moderní gymnastiky. O závěr se postarali všichni účinkující, kteří spolu se svými učiteli utvořili obří sbor a společně s celým sálem zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.

Školní akademie

Školní akademie


30. květen 2022

V pondělí 30. května se v kulturním domě ve Stonařově konala letní školní akademie pro žáky naší školy, která byla přehlídkou práce zájmových kroužků. Děti mohly zhlédnout dvě divadelní představení. Pohádku o Palečkovi zahrál náš školní divadelní kroužek a pohádku o Popelce zahrál nově vzniklý divadelní kroužek v angličtině. Kromě toho vystoupil s několika písněmi pěvecký sbor a kroužek ukulele. Nemohlo samozřejmě chybět také tradiční vystoupení kroužku aerobiku a s premiérovým tanečním vystoupením se představily děti z 1. stupně, které letos navštěvovaly taneční a pohybově–gymnastický kroužek.

Otevření nové tělocvičny

Otevření nové tělocvičny


1. září 2021

Tak jsme se dočkali, 1. září 2021 byla slavnostně otevřena nová tělocvična. Už jsme si ji vyzkoušeli, je bezva a věříme, že bude výborně sloužit žákům základní školy, místnímu Sokolu i sportující veřejnosti. Ještě jednou děkujeme vedení městyse i stavebním firmám, které se na stavbě podílely.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2019

Jako každoročně jsme uspořádali pro rodičovskou veřejnost školní vánoční akademii, sestávající tentokrát z 12 vystoupení různého žánru a zaměření. O zájmu rodičů svědčila tradičně vysoká návštěva akce i ocenění účinkujících.

Oslava 100 let od založení české školy ve Stonařově

Oslava 100 let od založení české školy ve Stonařově


22. červen 2019

V sobotu 22. června proběhla v areálu ZŠ Stonařov oslava k výročí 100 let od založení české školy ve Stonařově. Součástí oslav bylo i otevření nové školní zahrady s přírodní učebnou a dokončení generální rekonstrukce školní budovy. ZŠ připravila ke dni oslav bohatý program – školní akademii, řadu prohlídkových expozic, rukodělné dílny, promítání a prohlídku fotografií, panelovou výstavku, apod. Slavnostně byl pokřtěn sborník ke stoletému výročí. Oslava se těšila velkému zájmu návštěvníků, což nás velice těší. Velké poděkování patří představitelům městyse a místním hasičům za pořadatelskou pomoc a součinnost při realizaci celé akce. Všem moc děkujeme.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


13. prosinec 2018

Dne 13. prosince se v sále kulturního domu za tradičně vysoké podpory diváků uskutečnila vánoční akademie, na níž ve 12 vystoupeních různého žánru a zaměření prezentovali svou zájmovou činnost žáci ZŠ za podpory svých učitelů.

Setkání seniorů

Setkání seniorů


listopad 2018

I letos zpestřil setkání seniorů ve Stonařově svým vystoupení školní kroužek aerobiku.

Benefiční koncert

Benefiční koncert


24. listopad 2018

V sobotu 24. 11. děvčata 9. ročníku tančily na benefičním koncertě ve Stonařově, který pořádal nadační fond Šťastná hvězda. Vystoupení bylo velmi zdařilé i díky hudebnímu doprovodu a zpěvu paní učitelky Veroniky Čermákové, Ireny Frantálové a pana místostarosty Ivana Šulce. Děkujeme!!

Školní akademie

Školní akademie


7. červen 2018

7. června se konala školní akademie. V deseti vystoupeních se představily tyto kroužky: aerobic, pěvecký sbor, divadelní kroužek, hra na ukulele a krátké vystoupení předvedli i žáci 9. třídy.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2017

Ve čtvrtek 14. 12. se uskutečnila tradiční vánoční akademie. Program, v němž se prezentovaly třídní kolektivy i zájmové kroužky, byl mimořádně pestrý. K vidění bylo celkem 15 vystoupení pěveckého, hudebního či tanečního zaměření. Nechybělo ani mluvené slovo v podobě různých divadelních forem. Sál kulturního domu byl naplněn k prasknutí a diváci odcházeli evidentně spokojeni, což zase na oplátku potěšilo všechny vystupující. Různorodost výstupů dokumentují přiložené fotografie.

Beseda se seniory

Beseda se seniory


24. listopad 2017

Pravidelné setkání se seniory, pořádané naším městysem, oživily svým tanečním vystoupením dvě skupiny aerobiku.

Letní taneční škola

Letní taneční škola


21. srpen 2017 až 25. srpen 2017

Předposlední srpnový týden probíhala v naší škole tzv. Letní taneční škola. Děvčata 8. a 9. ročníku celý týden tančila pod vedením naší bývalé žákyně, dnes tanečnice a trenérky tanečního klubu Street Busters Jihlava Simony Dohnalové. Týden tance byl dosti fyzicky náročný, ale zároveň velmi inspirativní pro všechny zúčastněné. Simčo, díky!!!

Školní akademie

Školní akademie


24. květen 2017

Neochvějnou pravidelnost má jarní školní akademie, navazující na tu předvánoční. Tato květnová je určena žákům školy, aby se inspirovali svými spolužáky, kteří aktivně pracují v některém z kroužků. Své umění předvedly kroužky divadelní, aerobiku, hry na ukulele, sborový zpěv, a to v mnoha různých podobách.

Školní ples Cejle

Školní ples Cejle


20. leden 2017

Aktivní kroužek aerobiku zatančil na dvou plesech – na mysliveckém ve Stonařově a na plese ZŠ Cejle. Na obou sklidila vystoupení velký úspěch.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


20. prosinec 2016

V úterý 20. 12. prezentovali žáci i učitelé výsledky své školní i zájmové činnosti na tradiční vánoční akademii. Ve 14 vystoupeních různého žánru a zaměření se plnému sálu kulturního domu předvedly v různých formách a uskupeních všechny třídy školy.

Beseda se seniory

Beseda se seniory


25. listopad 2016

Městys Stonařov uspořádal pro své nejstarší spoluobčany setkání seniorů. O kulturní vystoupení se opět postarali žáci MŠ se svými tanečky a vystoupení kroužku aerobiku.

Otevření kulturního domu v Suché

Otevření kulturního domu v Suché


1. říjen 2016

Otevření kulturního domu v Suché zpestřily svými vystoupeními dvě skupiny školního aerobiku.

Školní akademie

Školní akademie


25. květen 2016

I letos jsme uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii. Zájmové kroužky flétnový, aerobiku, divadelní a sborového zpěvu prezentovaly výsledky své celoroční činnosti.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2015

Dne 17. 12. uspořádala škola tradiční vánoční akademii. Plnému sálu kulturního domu jsme předvedli celkem 14 vystoupení různého žánru a zaměření. Podle reakcí publika měla vystoupení úspěch, což nás velmi těší a za přízeň děkujeme.

Vystoupení MŠ a ZŠ na setkání seniorů

Vystoupení MŠ a ZŠ na setkání seniorů


27. listopad 2015

Městys Stonařov každoročně pořádá pro své nejstarší spoluobčany Setkání seniorů. O kulturní vystoupení se i letos postarali naši nejmenší z MŠ se svými tanečky a mladší skupina aerobiku.

Konference SPCHO

Konference SPCHO


20. listopad 2015

Kroužek aerobiku vystoupil na konferenci SPCHO

Školní akademie

Školní akademie


7. květen 2015

I letos jsme uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii. Zájmové kroužky flétnový, aerobiku, divadelní a sborového zpěvu prezentovaly výsledky své celoroční činnosti. Akce byla současně motivací k aktivní účasti v kroužcích pro nezapojené žáky.

Stále hopsáme a hopsáme

Stále hopsáme a hopsáme


únor 2015

Každoročně se kroužek aerobiku prezentuje na různých společenských akcích. Kromě domovské vánoční akademie se mladší skupina aerobiku představila na okresní konferenci SPCHO, starší skupina spolu s Honzíkem Dvořákem ze 4. třídy zpestřila program na mysliveckém a hasičském plese ve Stonařově a na plese MŠ v Dlouhé Brtnici. Více fotografií, informací a videí na webové stránce školy Stonařov – kroužek aerobiku.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2014

12. prosince se uskutečnila tradiční Vánoční akademie, na které žáci předvedli, co si připravili ve třídách a kroužcích. Diváci mohli zhlédnout celkem 11 čísel různého žánru. Vystoupil pěvecký sbor, několik skupin aerobiku a fléten a divadelní kroužek. Velmi pěkná vystoupení předvedly i třídy 1. stupně naší školy.

Okresní konference SPCHO

Okresní konference SPCHO


24. říjen 2014

Školní skupina aerobiku vystoupila na okresní konferenci Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH), a to s vystoupeními „Zlatovláska“ a „Medvídek Haribo“.

Školní akademie

Školní akademie


30. květen 2014

Na konci května jsme opět uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii, kde byla prezentována celoroční činnosti kroužků aerobiku, divadelního, flétnového a kroužků sborového a vícehlasého zpěvu. Všichni vystupující žáci se stali inspirací pro další spolužáky, kteří by se mohli v následném roce do kroužků zapojit.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


19. prosinec 2013

Celkem 15 vystoupení různého zaměření předvedli žáci plnému sálu kulturního domu v rámci vánoční akademie. Představily se 3 skupiny aerobiku, flétnový a kytarový kroužek, zazpíval pěvecký soubor i kroužek vícehlasého zpěvu, řada tříd měla své komponované programy a prostor dostaly i některé individuální výstupy.

Letní akademie

Letní akademie


5. červen 2013

Začátkem června jsme opět uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii, na které byly prezentovány výsledky celoroční činnosti kroužků aerobiku, divadelního, flétnového a kroužků sborového a vícehlasého zpěvu. Všichni vystupující žáci byli za pilnou celoroční práci odměněni.

Plesová sezóna

Plesová sezóna


únor 2013

Stalo se již tradicí, že se členové školního souboru aerobiku představují širší veřejnosti na plesech. Letos vystoupili 2. února na plese MŠ v Dlouhé Brtnici a 16. února na maškarním plese SDH ve Stonařově. Kladné ohlasy a divácký zájem jsou pro tanečníky motivací pro pilný trénink do dalších let.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2012

Žáci ZŠ se svými učiteli připravili pro širokou rodičovskou veřejnost vánoční akademii, na které ve 12 vystoupeních předvedli výsledky své školní i mimoškolní činnosti. Vystoupily 3 skupiny aerobiku, flétnový a kytarový kroužek, zazpíval pěvecký soubor i kroužek vícehlasého zpěvu, představily se i jednotlivé ročníky s pásmem básniček a písniček.

Vánoční setkání důchodců

Vánoční setkání důchodců


30. listopad 2012

30. listopadu vystoupil kroužek aerobiku a fléten ZŠ a žáci MŠ se svým programem na vánočním setkání důchodců.

Letní akademie

Letní akademie


1. červen 2012

Dětský den jsme oslavili školní akademií pro žáky, na které prezentovaly výsledky své celoroční činnosti kroužky aerobiku, divadelní, flétnový či kytarový. Zařazena byla i dvě taneční vystoupení.

Naše plesová sezóna

Naše plesová sezóna


únor 2012

Již každoročně žáci a žákyně kroužku aerobiku vystupují na plesech. Letos se představili 21. ledna na Mysliveckém plese ve Stonařově a 11. února na plese MŠ v Dlouhé Brtnici. Další vystoupení je naplánováno na 20. duben, kdy proběhne okresní konference SPCCH. Divácký zájem je dostatečnou motivací pro další nácvik na příští rok – tak i nadále hopsáme a hopsáme.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


16. prosinec 2011

V předvánočním čase se konala velká školní akademie s bohatým programem, kde se zaplněnému sálu v celkem třinácti vystoupeních předvedly všechny třídy a většina školních zájmových útvarů.

Vystoupení pro seniory

Vystoupení pro seniory


listopad 2011

V listopadu vystoupil kroužek aerobiku na kulturní akci věnované seniorům.

Letní akademie

Letní akademie


27. květen 2011

„Žáci žákům“ – tak lze nazvat školní květnovou akademii, která je prezentací školní zájmové činnosti, jež předvádějí členové jednotlivých kroužků svým spolužákům. Letos se představil pěvecký sbor, skupina aerobiku, flétnový a divadelní kroužek.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2010

17. prosince se konala tradiční Vánoční besídka s bohatým programem v kulturním domě ve Stonařově. Žáci si připravili pěvecká a divadelní vystoupení, zahráli na flétny, na kytary, předvedli i taneční čísla, zarecitovali a zazpívali koledy. Na fotogalerii se podíleli i členové fotografického kroužku

Školní akademie

Školní akademie


28. květen 2010

Vystoupení pro své spolužáky připravili spolu se svými učitelkami členové divadelního a flétnového kroužku, pěveckého souboru a děvčata věnující se cvičení aerobiku.

Tančíme stále

Tančíme stále


leden 2010

Žákyně naší školy navštěvující kroužek aerobiku vystupují při různých příležitostech. Nejprve vystoupení zhlédli v listopadu naši senioři, poté rodiče a veřejnost na Vánoční akademii. V lednu se děvčata představila na Mysliveckém plese v Pavlově, v únoru na plese MŠ v Dlouhé Brtnici a na Maškarním plese ve Stonařově. Nyní se připravují na taneční soutěž, která se uskuteční v dubnu — Přibyslavský pantoflíček.

Letní akademie

Letní akademie


květen 2009

Žáci žákům – tak jsme pojmenovali program složený z vystoupení školního divadelního souboru, skupiny aerobiku a kroužku hry na flétnu. V šesti vystoupeních se předvedli ti, kteří školní zájmovou činnost aktivně provozují, aby svým kamarádům předvedli své dovednosti a zároveň je pro mimoškolní činnost inspirovali a motivovali.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2008

Vyvrcholením předvánočního období byla opět velká vánoční akademie v kulturním domě. V 11 vystoupeních se představilo celkem 136 účinkujících, kteří potvrdili, že škola ve své zájmové činnosti realizované formou kroužků či nepovinných předmětů rozhodně nezahálí. Důkazem úspěšnosti akce je vždy zaplněný sál spokojených diváků. I tentokrát byl program doplněn výstavkou výrobků, výtvorů a kreseb žáků všech věkových kategorií.

Vystoupení pro seniory

Vystoupení pro seniory


7. listopad 2008

Tradiční vystoupení v obci pro naše seniory přichystal kroužek aerobiku a děti z mateřské školy.

Letní akademie

Letní akademie


29. květen 2008

Žáci žákům, tak lze nazvat kulturní pořad, který se na sklonku května konal v sále kulturního domu ve Stonařově. Žáci, úspěšně pracující ve vybraných nepovinných předmětech a zájmových kroužcích, předvedli svým spolužákům, co za školní rok natrénovali, případně čím školu na veřejnosti a v různých soutěžích reprezentovali. Školní divadelní soubor, pěvecký sbor, kroužek fléten a skupina aerobiku připravily všem přihlížejícím velmi pěkný zážitek.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2007

Tradiční prosincovou akcí naší školy je velká vánoční akademie v kulturním domě. Jejím cílem je předvést rodičům i veřejnosti, co se žáci pod vedením svých učitelů ve výuce, v nepovinných předmětech a kroužcích naučili. Letos se představilo ve 14 vystoupeních 178 žáků, z toho někteří v několika výstupech. O úspěšnosti akce svědčí vždy diváky zaplněný sál. Celý program byl doplněn v předsálí instalovanou výstavkou výrobků, výtvorů a kreseb žáků všech věkových kategorií.

Beseda pro seniory

Beseda pro seniory


9. listopad 2007

V pátek 9. 11. 2007 proběhla v KD ve Stonařově Beseda se seniory, pořádaná zastupitelstvem městyse. Besedu zpestřila svým vystoupením děvčata 7. - 9. třídy.

Školní akademie

Školní akademie


19. duben 2007

Aktivnější část žáků, zapojená do kulturního dění školy, zpříjemnila část jednoho dubnového dopoledne svým spolužákům. S nacvičeným programem vystoupila naše skupina aerobiku, divadelní soubor zahrál pohádku, s níž reprezentoval školu na okresním divadelním festivalu a vystoupení zakončil školní taneční soubor s ukázkou několika country tanců. Jednotlivá vystoupení měla úspěch a doufejme, že inspirovala další adepty zájmové činnosti z řad žáků.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2006

Tradiční prosincovou akcí naší školy je velká vánoční akademie v kulturním domě. Jejím cílem je předvést rodičům i ostatní veřejnosti, co se žáci pod vedením svých učitelů ve vyučovacích hodinách, nepovinných předmětech a kroužcích za uplynulé období naučili. Letos se představilo v 11 vystoupeních 170 žáků. Účinkoval pěvecký sbor, recitovali žáci 1. a 3. třídy, koledy zazpívali druháci, představil se kroužek hry na flétnu, páťáci s divadelní scénkou, skupina aerobiku, kytarový kroužek, divadelní kroužek. Sbor, kroužek hry na flétnu a divadelní kroužek navíc společně zahráli i operku Budulínek. O tom, že se jednotlivá vystoupení líbila, svědčil zaplněný sál spokojených diváků. Celý program byl doplněn v předsálí instalovanou výstavkou výrobků, výtvorů a kreseb žáků všech věkových kategorií.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


16. prosinec 2005

Tradiční prosincovou akcí naší školy je předvánoční vystoupení žáků v kulturním domě. Některá vystoupení jsou laděna vánočně, účelem všech pak je umožnit žákům předvést rodičům i ostatní veřejnosti, co se pod vedením svých učitelů ve vyučovacích hodinách, nepovinných předmětech a kroužcích naučili. Letos se představilo ve 13 vystoupeních 124 žáků a jejich vystoupení se určitě většině návštěvníků líbila.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2004

17. prosince se v kulturním domě ve Stonařově uskutečnilo tradiční vánoční vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost. Před zaplněným hledištěm se představili žáci 1. stupně, sbor, kroužek hry na flétnu, čtvrťáci a páťáci, aerobic a kytarový kroužek. Před sálem jsme vystavili naše práce z hodin výtvarné výchovy a pracovního vyučování.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


prosinec 2003

I letos žáci naší školy postarali o to, aby se jedno prosincové odpoledne přestalo uklízet, péct vánoční cukroví, běhat po nákupech, a dokázali zastavit na malou chvilku tento předvánoční shon a spěch. Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové a všichni ti, kteří měli chuť prožít příjemný den, usedli do sedaček sálu kulturního domu, aby si mohli vychutnat pásmo písniček, tanečků a scének, které si pro ně děti připravily.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


13. prosinec 2002

Letošní vánoční akademie v kulturním domě ve Stonařově se opět vydařila. Sál byl zaplněn diváky do posledního místečka. Se svými vystoupeními se představily jednotlivé třídy prvního stupně, ale také kroužek aerobiku, divadelní kroužek a všechny hudební kroužky, které na naší škole pracují.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


11. prosinec 2001

Na vánoční akademii byl letos opravdu pestrý program plný hudebních, recitačních a tanečních vystoupení. Nechybělo ani tradiční vystoupení divadelního kroužku.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


18. prosinec 1999

V prosinci se v kulturním domě ve Stonařově konala tradiční vánoční akademie.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


prosinec 1998

V kulturním domě ve Stonařově se stejně jako každý rok konala tradiční vánoční akademie.