Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie sborového zpěvu

Návštěva koncertu ZUŠ

Návštěva koncertu ZUŠ


25. duben 2024

25. dubna 2024 se zúčastnili žáci navštěvující školní pěvecký sbor a děti ze 4. třídy slavnostního koncertu ZUŠ v Jihlavě. V průběhu pestrého programu se divákům představili mladí hudebníci, zpěváci a tanečníci. Zazněly skladby vážné hudby v provedení mnoha různých nástrojů. Slyšeli jsme hru na klavír, housle, violoncello, lesní rohy a řadu dalších. Krásným hudebním zážitkem byla zejména závěrečná skladba J. Pelikána: Slavnost na hradě Karlíku. Bylo to úžasné představení ve spojení velkého množství účinkujících – dětí z tanečních oddělení, pěveckých sborů Radost a Gaudium a orchestru ZUŠ složeného z žáků i učitelů.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


19. prosinec 2023

Vánoční akademie bývá velkou událostí, která má v naší škole už dlouholetou tradici. Letošní program trval téměř dvě hodiny a měl celkem 11 čísel různého zaměření. O úvod se jako vždy postaral školní pěvecký sbor, který vánočními písněmi, z nichž některé byly zpívané i ve vícehlasu, správně naladil všechny diváky. Pak už se v různém pořadí střídaly třídní kolektivy. Prvňáčci nám o Vánocích zazpívali, zarecitovali a krásně zatančili, druháčci s motivační písničkou o IZS ukázali, že si dokážou poradit v každé situaci. Třeťáci předvedli krásné taneční vystoupení v rytmu melodií ze známého amerického muzikálu Pomáda. Čtvrťáci se svým vánočním příběhem přišli se zajímavou novinkou – stínovým divadlem. S páťáky jsme v jejich hudebním vystoupení nazvaném „Kapří Vánoce“ nahlédli do rybího světa. Tradičně vysokou úroveň měla všechna tři vystoupení aerobiku a velmi vydařené bylo i vystoupení dívek z kroužku moderní gymnastiky. Pomyslnou tečkou za celou akademií byl společný zpěv písně Rolničky, kdy se ke všem účinkujícím přidala i většina diváků zcela zaplněného sálu. Děkujeme všem dětem a učitelům za práci, kterou si dali s nacvičováním, městysu za zapůjčení sálu a technickou pomoc a divákům za jejich podporu.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


25. listopad 2023

Stalo se už krásnou tradicí, že na začátku adventu probíhá slavnostní rozsvícení vánočního stromu a celého městečka. Této akce se již tradičně účastní i naše škola. Pěvecký sbor stejně jako každý rok zahájil zpěvem několika vánočních písní a koled, keramický kroužek opět vystavil svůj krásný betlém a v podloubí u prodejny vystavily své stromečky děti všech tříd základní školy, školní družiny, mateřské školy i MC Stonožka.

Letní akademie

Letní akademie


24. květen 2023

Ve středu 24. května se v místním kulturním domě konala tradiční letní akademie určená pro žáky, ve které se prezentovaly zájmové kroužky naší školy. O úvod se postaral pěvecký sbor, který zazpíval 4 písně různých žánrů. S velmi pěkným vystoupením se představily také oba taneční kroužky. Děti ze 2. a 4. třídy zatančily sestavu v letních prázdninových rytmech, skupina z 1. a 3. třídy vystoupení ve stylu Flash mob Dance, se kterým se jí v závěru podařilo roztančit téměř celý sál. Divadelní kroužek si připravil zábavnou pohádku s názvem „Sto pět“. Mladší skupina aerobiku předvedla zdařilé vystoupení na motivy z filmu Slunce seno… Pohádku Tajemství staré bambitky nám ve svém druhém vystoupení připomněl taneční kroužek a o závěr se postarala nejstarší skupina aerobiku, která zatančila své derniérové vystoupení na písně Bohemian Rhapsody a We Will Rock You od legendární britské rockové skupiny Queen. Všichni účinkující a jejich vedoucí si zaslouží obdiv za svou přípravu a skvěle odvedenou práci.

Koncert ZUŠ Jihlava

Koncert ZUŠ Jihlava


26. duben 2023

Ve středu 26. dubna 2023 se kroužek pěveckého sboru zúčastnil koncertu, na kterém vystupovali žáci ze Základní umělecké školy v Jihlavě. Program byl velmi pestrý. Slyšeli jsme lesní rohy, flétny, klavír, housle, violoncello, akordeony, klarinety a zpěv. Koncert byl zakončen společným vystoupením orchestru, dětského sboru a tanečního oddělení — společně všem zahráli, zazpívali a zatančili operku Budulínek od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Koncert se nám velmi líbil.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


15. prosinec 2022

Po dvouleté přestávce vynucené proticovidovými opatřeními uspořádala naše škola tradiční vánoční akademii pro rodiče a veřejnost. Diváci, kterých letos přišlo nebývalé množství, mohli zhlédnout celkem 10 čísel různého žánru. Program byl plný tance, zpěvu i hraných scének. O úvod se jako vždy postaral náš školní pěvecký sbor, který navodil příjemnou vánoční atmosféru. Na pódiu se to pak hemžilo veselými vločkami, sněhuláky, skřítky, kočkami a dalšími postavami, měli jsme možnost vidět i živý Betlém. Tradičně zdařilá byla obě vystoupení kroužku aerobiku a krásné výkony předvedly i dívky z nově vzniklého kroužku moderní gymnastiky. O závěr se postarali všichni účinkující, kteří spolu se svými učiteli utvořili obří sbor a společně s celým sálem zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


26. listopad 2022

Rozsvícení vánočního stromu je krásná tradiční akce městysu Stonařov, která připomíná začátek adventního období. Programu se svým dílem opět účastnili i žáci naší školy. Členové školního pěveckého souboru zazpívali pásmo vánočních písní, podloubí u prodejny Lapek zdobí vánoční stromečky dětí a v kadeřnictví je vystaven rozsáhlý betlém žáků keramického kroužku.

Školní akademie

Školní akademie


30. květen 2022

V pondělí 30. května se v kulturním domě ve Stonařově konala letní školní akademie pro žáky naší školy, která byla přehlídkou práce zájmových kroužků. Děti mohly zhlédnout dvě divadelní představení. Pohádku o Palečkovi zahrál náš školní divadelní kroužek a pohádku o Popelce zahrál nově vzniklý divadelní kroužek v angličtině. Kromě toho vystoupil s několika písněmi pěvecký sbor a kroužek ukulele. Nemohlo samozřejmě chybět také tradiční vystoupení kroužku aerobiku a s premiérovým tanečním vystoupením se představily děti z 1. stupně, které letos navštěvovaly taneční a pohybově–gymnastický kroužek.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2019

Jako každoročně jsme uspořádali pro rodičovskou veřejnost školní vánoční akademii, sestávající tentokrát z 12 vystoupení různého žánru a zaměření. O zájmu rodičů svědčila tradičně vysoká návštěva akce i ocenění účinkujících.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


30. listopad 2019

Poslední listopadový den se škola aktivně zúčastnila rozsvícení vánočního stromu v městysi. Patřičnou atmosféru navodil pěvecký sbor, všichni návštěvníci akce dostali školáky vyrobená vánoční přáníčka, jednotlivé třídy, školní družina i mateřská školka nazdobily vánoční stromky, vystavené v průchodu před obchodem. Výlohu kadeřnictví zdobí betlém keramického kroužku, tedy vše je nachystáno pro sváteční vítání adventního času.

Stonařovský strašidlácký slet

Stonařovský strašidlácký slet


28. říjen 2019

V sobotu 28. října uspořádal Sokol Stonařov a zástupci ZŠ tzv. SSS — Stonařovský Strašidlácký Slet. Večer začal tradičně u sochy sedláka rozsvícením halloweenských dýní. Poté u kašny zazpíval pěvecký sbor základní školy strašidelné písně. Stovky účastníků se v čele s čarodějnicemi vydaly kolem Jarošáku, na kterém pluly další zářící čarodějnice. Cestu lesem osvětlovaly malované dýně. Na fotbalovém hřišti se představila taneční skupina Street Busters a velmi povedený večer byl zakončen discorejem.

Oslava 100 let od založení české školy ve Stonařově

Oslava 100 let od založení české školy ve Stonařově


22. červen 2019

V sobotu 22. června proběhla v areálu ZŠ Stonařov oslava k výročí 100 let od založení české školy ve Stonařově. Součástí oslav bylo i otevření nové školní zahrady s přírodní učebnou a dokončení generální rekonstrukce školní budovy. ZŠ připravila ke dni oslav bohatý program – školní akademii, řadu prohlídkových expozic, rukodělné dílny, promítání a prohlídku fotografií, panelovou výstavku, apod. Slavnostně byl pokřtěn sborník ke stoletému výročí. Oslava se těšila velkému zájmu návštěvníků, což nás velice těší. Velké poděkování patří představitelům městyse a místním hasičům za pořadatelskou pomoc a součinnost při realizaci celé akce. Všem moc děkujeme.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


13. prosinec 2018

Dne 13. prosince se v sále kulturního domu za tradičně vysoké podpory diváků uskutečnila vánoční akademie, na níž ve 12 vystoupeních různého žánru a zaměření prezentovali svou zájmovou činnost žáci ZŠ za podpory svých učitelů.

Rozsvícení vánočního stromu v městysi

Rozsvícení vánočního stromu v městysi


1. prosinec 2018

I letos jsme svou účastí podpořili Rozsvícení vánočního stromu v městysi. Naše aktivity byly tradiční – zazpíval pěvecký sbor ZŠ, spoluobčané byli z rukou „školních andělů“ obdarováni vánočními přáníčky, průčelí obchodu budou až do příchodu nového roku zkrášlovat vánoční stromky, vyzdobené dětmi ZŠ, MŠ i centrem Stonožka. Vystaven je též každoročně doplňovaný betlém z dílny školního keramického kroužku.

Halloween

Halloween


26. říjen 2018

V pátek 26. října uspořádal Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou lampiónový průvod tentokrát s názvem „Pod křídly kouzelné noci“. Jako tradičně akce začala u sochy sedláka rozsvícením halloweenských dýní. Kroužek sborového zpěvu za hudebního doprovodu paní učitelky Veroniky Čermákové a Ireny Frantálové zazpíval několik písní u vyzdobené kašny. Zazněla i píseň od Karla Kryla s názvem „Anděl“. Vystoupení bylo zaslouženě odměněno velikým potleskem. Taneční kulisu obstaraly dvě obří postavy se stříbrnými křídly. Poté se celý průvod vydal cestou kolem Jarošova rybníka, kterou osvítily opět křídla (tentokrát motýlí) žákyň 9. ročníku. Finální konec celé akce obstarali členové divadelního souboru Karla Čapka z Třeště efektním světelným tanečním přestavením (s křídly), doplněné o ohnivou show.

Školní akademie

Školní akademie


7. červen 2018

7. června se konala školní akademie. V deseti vystoupeních se představily tyto kroužky: aerobic, pěvecký sbor, divadelní kroužek, hra na ukulele a krátké vystoupení předvedli i žáci 9. třídy.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2017

Ve čtvrtek 14. 12. se uskutečnila tradiční vánoční akademie. Program, v němž se prezentovaly třídní kolektivy i zájmové kroužky, byl mimořádně pestrý. K vidění bylo celkem 15 vystoupení pěveckého, hudebního či tanečního zaměření. Nechybělo ani mluvené slovo v podobě různých divadelních forem. Sál kulturního domu byl naplněn k prasknutí a diváci odcházeli evidentně spokojeni, což zase na oplátku potěšilo všechny vystupující. Různorodost výstupů dokumentují přiložené fotografie.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


25. listopad 2017

Škola se aktivně podílela na rozsvícení vánočního stromu v městysi. Akci doprovodil školní pěvecký sbor, pro spoluobčany jsme vyrobili vánoční přáníčka, ve výkladu v centru městyse je vystaven keramický betlém a vchod do nákupního střediska zdobí řada vánočních stromků, nazdobených žáky základní školy, mateřské školky a centra Stonožka.

Školní akademie

Školní akademie


24. květen 2017

Neochvějnou pravidelnost má jarní školní akademie, navazující na tu předvánoční. Tato květnová je určena žákům školy, aby se inspirovali svými spolužáky, kteří aktivně pracují v některém z kroužků. Své umění předvedly kroužky divadelní, aerobiku, hry na ukulele, sborový zpěv, a to v mnoha různých podobách.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


20. prosinec 2016

V úterý 20. 12. prezentovali žáci i učitelé výsledky své školní i zájmové činnosti na tradiční vánoční akademii. Ve 14 vystoupeních různého žánru a zaměření se plnému sálu kulturního domu předvedly v různých formách a uskupeních všechny třídy školy.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


26. listopad 2016

Škola se opět aktivně zapojila do tradiční akce, konané na centrálním náměstíčku. V úvodu se představil pěvecký soubor pod vedením Veroniky Čermákové, scenérii dotvářely stromky, nazdobené žáky školy, tradiční keramický betlém a vánoční přáníčka, rozdávaná školáky. Na Ježíškovu poštu dohlížel „školní anděl“. K atmosféře přispěla i zvířátka ze slámy, lemující nově instalovaný vánoční strom, zvonička pro štěstí i závěrečný ohňostroj. Zkrátka, Advent ve Stonařově začal mile, důstojně a škola byla u toho.

Školní akademie

Školní akademie


25. květen 2016

I letos jsme uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii. Zájmové kroužky flétnový, aerobiku, divadelní a sborového zpěvu prezentovaly výsledky své celoroční činnosti.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2015

Dne 17. 12. uspořádala škola tradiční vánoční akademii. Plnému sálu kulturního domu jsme předvedli celkem 14 vystoupení různého žánru a zaměření. Podle reakcí publika měla vystoupení úspěch, což nás velmi těší a za přízeň děkujeme.

Předvánoční koncert

Předvánoční koncert


9. prosinec 2015

Příjemným zpestřením adventního času byl již druhý společný koncert hudebních kroužků naší školy, který se konal se 9. prosince.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


28. listopad 2015

Škola se velmi aktivně podílela na rozsvícení vánočního stromu v městysi dne 28. 11. Vystoupil pěvecký sbor, žáci ZŠ, MŠ i centra Stonožka nazdobili vánoční stromky, které jsou vystaveny u nákupního střediska a spoluobčané obdrželi žáky vyrobená vánoční přáníčka. Po celý vánoční čas bude výlohu v centru městyse zdobit krásný keramický betlém, vyrobený dětmi ze školního keramického kroužku.

Školní akademie

Školní akademie


7. květen 2015

I letos jsme uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii. Zájmové kroužky flétnový, aerobiku, divadelní a sborového zpěvu prezentovaly výsledky své celoroční činnosti. Akce byla současně motivací k aktivní účasti v kroužcích pro nezapojené žáky.

Předvánoční koncert v kostele

Předvánoční koncert v kostele


15. prosinec 2014

Novinkou letošního roku bylo společné vystoupení pěveckého sboru a flétnového kroužku v místním kostele, jehož prostředí umocnilo příjemnou předvánoční atmosféru.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2014

12. prosince se uskutečnila tradiční Vánoční akademie, na které žáci předvedli, co si připravili ve třídách a kroužcích. Diváci mohli zhlédnout celkem 11 čísel různého žánru. Vystoupil pěvecký sbor, několik skupin aerobiku a fléten a divadelní kroužek. Velmi pěkná vystoupení předvedly i třídy 1. stupně naší školy.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


29. listopad 2014

Dne 29. 11. proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu v městysi, na kterém se aktivně podílela i základní škola. Několik písní zazpíval pěvecký soubor, v podloubí nákupního střediska byly vystaveny vánoční stromky, ozdobené žáky ZŠ, MŠ a mateřským centrem Stonožka, všichni účastníci akce obdrželi vánoční přáníčka vyrobená žáky ZŠ. Dominantou oslavy adventního času je působivý betlém, vyrobený žáky keramického kroužku a umístěný ve výkladu místního kadeřnictví.

Školní akademie

Školní akademie


30. květen 2014

Na konci května jsme opět uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii, kde byla prezentována celoroční činnosti kroužků aerobiku, divadelního, flétnového a kroužků sborového a vícehlasého zpěvu. Všichni vystupující žáci se stali inspirací pro další spolužáky, kteří by se mohli v následném roce do kroužků zapojit.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


19. prosinec 2013

Celkem 15 vystoupení různého zaměření předvedli žáci plnému sálu kulturního domu v rámci vánoční akademie. Představily se 3 skupiny aerobiku, flétnový a kytarový kroužek, zazpíval pěvecký soubor i kroužek vícehlasého zpěvu, řada tříd měla své komponované programy a prostor dostaly i některé individuální výstupy.

Rozsvícení vánočního stromu v městysi

Rozsvícení vánočního stromu v městysi


2. prosinec 2013

Na akci rozsvícení vánočního stromu v městysi se výrazně podíleli i žáci základní školy. V úvodu vystoupil pěvecký soubor a všichni přítomní spoluobčané byli obdarováni vánočními přáníčky, vyrobenými žáky školy. Kolorit akce dotvářely mimo jiné i vánoční stromky, vyzdobené k této příležitosti žáky ZŠ, MŠ, školní družiny i centra Stonožka. Novinkou byl krásný betlém, který byl u této příležitosti vyroben žáky keramického kroužku a v adventním čase vystaven v obchodě U Langů.

Letní akademie

Letní akademie


5. červen 2013

Začátkem června jsme opět uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii, na které byly prezentovány výsledky celoroční činnosti kroužků aerobiku, divadelního, flétnového a kroužků sborového a vícehlasého zpěvu. Všichni vystupující žáci byli za pilnou celoroční práci odměněni.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2012

Žáci ZŠ se svými učiteli připravili pro širokou rodičovskou veřejnost vánoční akademii, na které ve 12 vystoupeních předvedli výsledky své školní i mimoškolní činnosti. Vystoupily 3 skupiny aerobiku, flétnový a kytarový kroužek, zazpíval pěvecký soubor i kroužek vícehlasého zpěvu, představily se i jednotlivé ročníky s pásmem básniček a písniček.

Vánoční strom

Vánoční strom


1. prosinec 2012

První prosincový den se naši školáci aktivně účastnili rozsvícení vánočního stromu v městysi. Pěvecký sbor zazpíval několik vánočních písní, jednotlivé třídy ZŠ a MŠ vyzdobily vánoční stromky, z nichž připravily výstavu. Všem přítomným občanům byla také rozdána žáky vyrobená upomínková přáníčka.

Letní akademie

Letní akademie


1. červen 2012

Dětský den jsme oslavili školní akademií pro žáky, na které prezentovaly výsledky své celoroční činnosti kroužky aerobiku, divadelní, flétnový či kytarový. Zařazena byla i dvě taneční vystoupení.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


16. prosinec 2011

V předvánočním čase se konala velká školní akademie s bohatým programem, kde se zaplněnému sálu v celkem třinácti vystoupeních předvedly všechny třídy a většina školních zájmových útvarů.

Zpívání u vánočního stromu

Zpívání u vánočního stromu


26. listopad 2011

V sobotu 26. listopadu proběhlo v městysi slavnostní rozsvícení vánočního stromu, při kterém zazněly koledy a písně v podání pěveckého sboru naší školy. Žáci při této příležitosti rozdali všem návštěvníkům vlastnoručně vyrobené kalendáře s vlastními kresbami.

Letní akademie

Letní akademie


27. květen 2011

„Žáci žákům“ – tak lze nazvat školní květnovou akademii, která je prezentací školní zájmové činnosti, jež předvádějí členové jednotlivých kroužků svým spolužákům. Letos se představil pěvecký sbor, skupina aerobiku, flétnový a divadelní kroužek.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2010

17. prosince se konala tradiční Vánoční besídka s bohatým programem v kulturním domě ve Stonařově. Žáci si připravili pěvecká a divadelní vystoupení, zahráli na flétny, na kytary, předvedli i taneční čísla, zarecitovali a zazpívali koledy. Na fotogalerii se podíleli i členové fotografického kroužku

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


27. listopad 2010

Na začátku adventního období proběhlo v městysi slavnostní rozsvícení vánočního stromu, při kterém zazněly koledy a písně v podání pěveckého sboru naší školy. Žáci při této příležitosti rozdali všem návštěvníkům vlastnoručně vyrobená přáníčka s vánočním motivem.

Školní akademie

Školní akademie


28. květen 2010

Vystoupení pro své spolužáky připravili spolu se svými učitelkami členové divadelního a flétnového kroužku, pěveckého souboru a děvčata věnující se cvičení aerobiku.

Vánoční strom

Vánoční strom


28. listopad 2009

V sobotu 28. listopadu proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu, při kterém zazněly i koledy a písně v podání pěveckého sboru naší školy.

Letní akademie

Letní akademie


květen 2009

Žáci žákům – tak jsme pojmenovali program složený z vystoupení školního divadelního souboru, skupiny aerobiku a kroužku hry na flétnu. V šesti vystoupeních se předvedli ti, kteří školní zájmovou činnost aktivně provozují, aby svým kamarádům předvedli své dovednosti a zároveň je pro mimoškolní činnost inspirovali a motivovali.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2008

Vyvrcholením předvánočního období byla opět velká vánoční akademie v kulturním domě. V 11 vystoupeních se představilo celkem 136 účinkujících, kteří potvrdili, že škola ve své zájmové činnosti realizované formou kroužků či nepovinných předmětů rozhodně nezahálí. Důkazem úspěšnosti akce je vždy zaplněný sál spokojených diváků. I tentokrát byl program doplněn výstavkou výrobků, výtvorů a kreseb žáků všech věkových kategorií.

Letní akademie

Letní akademie


29. květen 2008

Žáci žákům, tak lze nazvat kulturní pořad, který se na sklonku května konal v sále kulturního domu ve Stonařově. Žáci, úspěšně pracující ve vybraných nepovinných předmětech a zájmových kroužcích, předvedli svým spolužákům, co za školní rok natrénovali, případně čím školu na veřejnosti a v různých soutěžích reprezentovali. Školní divadelní soubor, pěvecký sbor, kroužek fléten a skupina aerobiku připravily všem přihlížejícím velmi pěkný zážitek.

Výročí 200 let pádu stonařovských meteoritů

Výročí 200 let pádu stonařovských meteoritů


22. květen 2008

Na oslavách významného výročí 200 let pádu stonařovských meteoritů se aktivně podíleli i žáci základní školy. K tomuto jubileu nacvičili členové pěveckého soubor dobovou Kramářskou píseň, doplněnou kresbami, zachycujícími možný průběh této mimořádné události. Vystoupení souboru zajímavě oživilo rozsáhlé oslavy.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


7. prosinec 2007

V pátek 7. 12. 2007 uspořádalo vedení Městyse Stonařov spolu se základní školou slavnostní rozsvícení vánočního stromu. I přes nepřízeň počasí se tato premiéra setkala s velkým ohlasem občanů. Jsme rádi, že se na zdárném průběhu akce aktivně podílela i naše škola.

Školní akademie

Školní akademie


19. duben 2007

Aktivnější část žáků, zapojená do kulturního dění školy, zpříjemnila část jednoho dubnového dopoledne svým spolužákům. S nacvičeným programem vystoupila naše skupina aerobiku, divadelní soubor zahrál pohádku, s níž reprezentoval školu na okresním divadelním festivalu a vystoupení zakončil školní taneční soubor s ukázkou několika country tanců. Jednotlivá vystoupení měla úspěch a doufejme, že inspirovala další adepty zájmové činnosti z řad žáků.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2006

Tradiční prosincovou akcí naší školy je velká vánoční akademie v kulturním domě. Jejím cílem je předvést rodičům i ostatní veřejnosti, co se žáci pod vedením svých učitelů ve vyučovacích hodinách, nepovinných předmětech a kroužcích za uplynulé období naučili. Letos se představilo v 11 vystoupeních 170 žáků. Účinkoval pěvecký sbor, recitovali žáci 1. a 3. třídy, koledy zazpívali druháci, představil se kroužek hry na flétnu, páťáci s divadelní scénkou, skupina aerobiku, kytarový kroužek, divadelní kroužek. Sbor, kroužek hry na flétnu a divadelní kroužek navíc společně zahráli i operku Budulínek. O tom, že se jednotlivá vystoupení líbila, svědčil zaplněný sál spokojených diváků. Celý program byl doplněn v předsálí instalovanou výstavkou výrobků, výtvorů a kreseb žáků všech věkových kategorií.

Budulínek

Budulínek


listopad 2006

Žáci naší školy se přihlásili do umělecké soutěže nakladatelství Fragment a spolu se svými učitelkami nacvičili operku (malou operu) „Budulínek“ autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Naše videonahrávka s představením se znovu velmi líbila a soubor skončil mezi třemi nejlepšími v republice, za což byli žáci odměněni spoustou pěkných knížek. Velmi pěkně jsme tak navázali na předminulý rok, kdy vítězství v této soutěži mezi nás přivedlo patrony celé akce pány Svěráka a Uhlíře.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


16. prosinec 2005

Tradiční prosincovou akcí naší školy je předvánoční vystoupení žáků v kulturním domě. Některá vystoupení jsou laděna vánočně, účelem všech pak je umožnit žákům předvést rodičům i ostatní veřejnosti, co se pod vedením svých učitelů ve vyučovacích hodinách, nepovinných předmětech a kroužcích naučili. Letos se představilo ve 13 vystoupeních 124 žáků a jejich vystoupení se určitě většině návštěvníků líbila.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2004

17. prosince se v kulturním domě ve Stonařově uskutečnilo tradiční vánoční vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost. Před zaplněným hledištěm se představili žáci 1. stupně, sbor, kroužek hry na flétnu, čtvrťáci a páťáci, aerobic a kytarový kroužek. Před sálem jsme vystavili naše práce z hodin výtvarné výchovy a pracovního vyučování.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


prosinec 2003

I letos žáci naší školy postarali o to, aby se jedno prosincové odpoledne přestalo uklízet, péct vánoční cukroví, běhat po nákupech, a dokázali zastavit na malou chvilku tento předvánoční shon a spěch. Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové a všichni ti, kteří měli chuť prožít příjemný den, usedli do sedaček sálu kulturního domu, aby si mohli vychutnat pásmo písniček, tanečků a scének, které si pro ně děti připravily.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


16. prosinec 2000

Při vánoční akademii žáci předvedli svým rodičům řadu zajímavých vystoupení. Nechybělo divadlo, zpěv ani hra na hudební nástroje.

Vánoční besídka

Vánoční besídka


17. prosinec 1997

Vánoční vystoupení mají v naší škole už dlouhou tradici. Také letos proběhla celá řada nejrůznějších hudebních, recitačních, tanečních a divadelních čísel.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


prosinec 1995

V budově naší školy se konala tradiční vánoční akademie plná nejrůznějších hudebních, tanečních a divadelních vystoupení.