Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

3. třída

3. třída
012345
PoČjMAjHvTv
ÚtČjMPrvČj
StČjMAjVvČj
ČtČjMČjPrvTv
ČjMAjPrv

Fotogalerie 3. třídy

Dopisujeme si s žáky z Kutné Hory

Dopisujeme si s žáky z Kutné Hory


září 2023 až 12. červen 2024

Na začátku září si začali třeťáci dopisovat s žáky 3. třídy Základní školy T. G. Masaryka v Kutné Hoře. Během celého roku si vyměnili několik dopisů, fotografií a obrázků. Dopisování s dětmi z jiné školy je nejenom vhodnou formou k procvičení pravopisu a gramatiky, oživení slohu, ale také výjimečným způsobem, jak se v dnešní době seznámit s lidmi jinak, než přes sociální sítě. Velkým bonusem byla závěrečná návštěva Kutné Hory a samotné setkání s žáky a p. učitelkou. Mezi dětmi panovala velká zvědavost. Setkali jsme se již u vlaku. Po uvítání a vzájemném představení nás provedli historickou částí Kutné Hory. Ukázali nám, kde mají školu a také jsme se zašli naobědvat do jejich jídelny. Celý den jsme si sdíleli zážitky a vzájemně se poznávali. Byl to velmi příjemný den. Na příští školní rok jsme si domluvili opačnou návštěvu. Moc se těšíme na další setkání.

Mléčné výrobky

Mléčné výrobky


5. červen 2024

Podobně jako v minulých letech jsme na konci školního roku využili nabídky ochutnávkových mléčných košů z projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Děti z 1. stupně v rámci třídních projektů zpracovávaly bílé jogurty, tvarohy, sýry a mléko. V jednotlivých třídách pak vznikaly různé speciality — od výroby nejrůznějších pomazánek a chuťovek, přes ovocné jogurtové dezerty až po palačinky s tvarohem. Smlsnout si bylo na čem a děti si společné kuchtění a ochutnávání užily.

Školní výlet — Hrad Pernštejn — Centrum Eden

Školní výlet — Hrad Pernštejn — Centrum Eden


5. červen 2024

Na začátku června se vydali žáci 1., 2. a 3. třídy na společný školní výlet. V úvodu jsme za krásného počasí navštívili hrad Pernštejn, kde jsme měli domluvenou prohlídkovou trasu „Z hradu do knihovny“. Mohli jsme nahlédnout, jak hradní páni žili. Obdivovali jsme zde krásné hradní nádvoří i prostory hradu. Nedivíme se, že filmaři zde natáčeli hodně pohádek. Naší další zastávkou bylo Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem a prohlídka zdejšího skanzenu Horácké vesnice. Zde jsme si mohli prohlédnout život našich předků a představit si jednotlivá lidová řemesla (tkadlec, babka kořenářka, včelař, hrnčíř a mlynář). Nahlédli jsme do života šlechty v rámci panského bydlení správce celého velkostatku. Na farmě jsme si užívali přítomnost hospodářských zvířat a průvodkyně nám představila zdejší chov skotu, ovcí, koz, drůbeže a koní. Před odjezdem jsme se ještě stihli odreagovat na místním hřišti s herními prvky a přírodním labyrintem.