Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

6. třída

6. třída
0123456
PoČjDMHv
ÚtM/ČjČj/MZAj/TvTv/AjInf
StMČjVoAj/TvTv/AjVp
ČtČjDFZVv
ČjHvMAj/TvTv/Aj

Fotogalerie 6. třídy

Výlet 6. třídy do Brna

Výlet 6. třídy do Brna


13. červen 2024

Ve čtvrtek 13. června 2024 se šesťáci vydali na školní výlet do moravské metropole Brna. Cesta proběhla úspěšně a bezpečně vlakem, následovala pěší procházka přes Petrov na Českou ulici. Žáci si prohlédli katedrálu sv. Petra a Pavla, prošli si „Zelňák“, navštívili starou radnici s brněnským drakem, rozpaky vyvolal orloj na náměstí Svobody. Poté nasedli do „šaliny“ a dojeli do Jump Arény. Zde si vyzkoušeli svou obratnost a hlavně si ověřili svou fyzickou zdatnost. Výlet se zdařil a už nyní přemýšlíme, kam příště.

Projekt Hmyz

Projekt Hmyz


23. květen 2024 až 6. červen 2024

V měsíci červnu proběhl v 6. třídě projekt Hmyz. Základním zdrojem informací v přírodopise se stala kniha Ondřeje Sekory Ferda Mravenec. Žáci pracovali ve dvojicích a hledali v knize jednotlivé postavičky hmyzí říše. Největší záhadou se stal brouk Pytlík a jeho druhové zařazení. Ve výtvarné výchově žáci nejprve malovali motýly anilinovými barvami a poté grafitem kreslili různé druhy hmyzu. Vydařená díla krásně vyzdobila šestou třídu a chodbu naší školy.

Cesta k pramenům Dyje

Cesta k pramenům Dyje


17. květen 2024

Ve čtvrtek 17. května se vypravili žáci 6. ročníku k pramenům Dyje. Pěší cesta vedla přes Otín, Stajíště na určené místo. Zde proběhla zasloužená svačina s ochutnávkou pramenité vody. Žáci se dozvěděli nové informace o tom, že se naše tzv. Moravská Dyje vlévá v Rakousku do Dyje (německy die Thaya), poté do Dunaje a Černého moře. Zpáteční cesta pokračovala do Třeště na zmrzlinu a nakonec autobusem do Stonařova.