1. Poznej druh slova (rozliš podstatné jméno-1, přídavné jméno-2, příslovce-6 a sloveso-5)
  2. Klikni na tlačítko a objeví se kontrola ANO - NE

spolehlivě
voňavá
tulipán
rychle
kamzík
ukrývá
popíše
chutné
stříháme
hlasitě
lopata
vesnická