1. Poznej druh slova (rozliš podstatné jméno-1, přídavné jméno-2, příslovce-6 a sloveso-5)
  2. Klikni na tlačítko a objeví se kontrola ANO - NE

krásně
namotaný
louka
hezky
sysel
pomáhá
létali
lesklá
škrabat
přesně
hora
čtenářský