1. Poznej druh slova (rozliš podstatné jméno-1, přídavné jméno-2, zájmeno-3 a sloveso-5)
  2. Klikni na tlačítko a objeví se kontrola ANO - NE

polní
vařil
školní
nic
miska
motýlí
zpíváš
vlhká
helma
žádný