1. Poznej druh slova (rozliš podstatné jméno-1, přídavné jméno-2, zájmeno-3 a sloveso-5)
  2. Klikni na tlačítko a objeví se kontrola ANO - NE

moje
cestovatel
veselá
my
klec
oni
vyndám
přesný
můj
který
rytíř
náš