<<< www.zsstonarov.cz
1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída
Český jazyk >
Matematika >
Prvouka >
Český jazyk >
Matematika >
Prvouka >
Český jazyk >
Matematika >
Prvouka >
Český jazyk >
Matematika >
Přírodověda >
Vlastivěda >
Český jazyk >
Matematika >
Přírodověda >
Vlastivěda >
Informatika >

Český jazyk 1. třída

Čtení - listy na procvičování - připraveno pro oboustranný tisk (pdf)
písmena m, l, s, p, t, j >
věty, písmena n, d >
písmena k, r, v >
písmena c, č, b >
písmena z, r, g >
písmena f, ch >

Čtení - listy na procvičování - barev odlišené slabiky (pdf)
slabiky, slova s písmeny s, l, m, p, t >
slova s písmeny s, l, m, p, t, j, n >
slabiky, slova s y>
otázky k větám, písmenu d >
slova, věty s písmeny k, r, v >
věty s písmeny k, r, v >

Procvičování čtení - online cvičení a testy
hledání slov >
hledání slov > (najdi a napiš slovo)
Které slovo patří do věty? 1 >
Které slovo patří do věty? 2 >
Čí je to jméno? >
Vyber správné slovo. 1 > malý - pes
Vyber správné slovo. 2 > já - jdu
hlasy zvířat > test
Co k sobě nepatří? > test
Výlet > test, otázky k článku
U potoka > test, otázky k článku

Přehled učiva

září

 • cvičení výslovnosti
 • dělení slov na slabiky
 • vyvození hlásek a písmen M, A
 • uvolňovací cviky
 • správné držení tužky
říjen
 • vyvození hlásek a písmen L, E, S, O
 • první slabiky, slova a věty
 • psaní - čáry, oblouky, kličky
listopad
 • vyvození hlásek a písmen P, U, I
 • slabiky, slova, věty (ze dvou a tří slov)
 • psaní prvních písmen
prosinec
 • vyvození hlásek a písmen T, J, Y, N
 • čtení delších textů
 • vyprávění pomocí otázek
 • psaní slabik
leden
 • vyvození hlásek a písmen V, Z, D, K
 • čtení psacího písma
 • psaní velkých písmen, první věty, přepis slov
únor
 • vyvození hlásek a písmen Š, R, AU, OU, C
 • slova se dvěma souhláskami na začátku (škola, kráva, ...)
 • interpretace přečteného textu
 • opisování ze sešitu i tabule
březen
 • vyvození hlásek a písmen H, B, Č
 • čtení slov se skupinou souhlásek uprostřed slova (kočka, tyčka, ...)
 • čtení a interpretace delších textů
 • opis, diktát (slabiky, slova)
duben
 • vyvození hlásek a písmen Ž, Ř, CH, F
 • slova se slabikotvorným R, L (trny, mlha, ...)
 • psaní vět
květen
 • vyvození hlásek a písmen G, Ď, Ť, Ň
 • čtení slabik di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně
 • čtení slabik bě, pě, vě, mě
 • čtení básniček, dramatizace pohádky
 • vyprávění podle osnovy
červen
 • čtení textů z čítanky
 • diktát krátkých vět