na úvodní stránku

Rostliny

Na této stránce jsou uvedeny běžně se vyskytující i vzácně rostoucí rostliny, převážně květiny.


Bez hroznatý
Blatouch bahenní
Bledule jarní
Celík zlatobýl
Černýš hajní
Česnáček lékařský
Česnek medvědí
Devětsil bílý
Dymnivka dutá
Hadinec obecný
Hluchavka nachová
Hvozdík kropenatý
Jestřábník oranžový
Jetel luční
Kapraď samec
Koniklec luční
Konvalinka vonná
Kopretina bílá
Kostival lékařský
Kručinka barvířská
Křivatec žlutý
Lýkovec jedovatý
Mařinka vonná
Mateřídouška polejovitá
Měsíčnice vytrvalá
Mochna nátržník
Náprstník červený
Orlíček planý
Orsej jarní
Pavinec modrý
Pomněnka bahenní
Prasetník kořenatý
Pryskyřník prudký
Pryšec obecný
Rašeliník křivolistý
Rozchodník prudký
Rozrazil rezekvítek
Rožec obecný
Řebříček obecný
Sasanka hajní
Sasanka pryskyřníkovitá
Sedmikráska chudobka
Smil písečný
Smolnička obecná
Sněženka podsněžník
Stařinec potoční
Suchpýr úzkolistý
Štírovník růžkatý
Šťavel kyselý
Trnka obecná
Třezalka tečkovaná
Violka psí
Vítod obecný
Vraní oko čtyřlisté
Vratič obecný
Vrbka úzkolistá
Vřes obecný
Prstnatec májový
Všivec lesní
Zběhovec plazivý
Zvonek rozkladitý

Bez hroznatý - Sambucus racemosa

- keř
- dorůstá výšky až 8 m
- stinné lesy, paseky


Blatouch bahenní - Caltha palustris

- výška 10 - 30 cm
- vlhká místa podél potoků a na loukách
- jedovatý


Bledule jarní - Leucojum vernum

- mokré louky, vlhká místa v lesích
- chráněná rostlina


Celík zlatobýl - Solidago virgaurea

- výška 20 - 100 cm
- světlé lesy, křoviny
- léčivý


Černýš hajní - Melampyrum memorosum

- výška 10 - 45 cm
- lesy, křovinaté stráně
- jedovatý


Česnáček lékařský - Alliaria officinalis

- výška 20 - 100 cm
- světlé a vlhké lesy, křoviny
- voní silně po česneku


Česnek medvědí - Allium ursinum

- výška 15 - 50 cm
- roste v bukových lesích
- regionálně ohrožený druh


Devětsil bílý - Petasites albus

- výška 15 - 100 cm
- vlhká místa v lesích (příkopy, břehy potoků)


Dymnivka dutá - Corydalis cava

- výška 10 - 35 cm
- jarní rostlina, hojná ve světlých lesích a hájích
- regionálně ohrožený druh


Hadinec obecný - Echium vulgare

- výška 30 - 120 cm
- podél cest, rumiště, kamenité půdy
- stará léčivá rostlina


Hluchavka nachová - Lamium purpureum

- výška 10 - 30 cm
- roste na polích, mezích, podél cest


Hvozdík kropenatý - Dianthus deltoides

- výška 20 - 40 cm
- suché louky, meze, okraje lesů


Jestřábník oranžový - Hieracium arantiacum

- výška 20 - 40 cm
- roste roztroušeně na loukách a pastvinách
- horský druh, na vysočině pravděpodobně zplanělý v blízkosti lidských obydlí


Jetel luční - Trifolium pratense

- výška 20 - 50 cm
- roste na loukách, pastvinách, v příkopech ap.


Kapraď samec - Dryopteris fylix-mas

- výška 50 - 150 cm
- hojný ve stinných lesích
- jedovatý


Koniklec luční - Pulsatilla pratensis

- výška 7 - 30 cm
- teplé stráně
- chráněný


Konvalinka vonná - Convallaria majalis

- výška 10 - 25 cm
- světlé lesy
- jedovatá
- léčivá


Kopretina bílá - Chrysanthemum leucanthemum

- výška 30 - 60 cm
- hojná na loukách, stráních a pastvinách


Kostival lékařský - Symphytum officinale

- výška 30 - 120 cm
- vlhká místa na okrajích lesů, u vody
- léčivý


Kručinka barvířská - Genista tinctoria

- výška 30 - 60 cm
- meze, suché trávníky
- barvivo dříve používáno k barvení lnu a vlny


Křivatec žlutý - Gagea lutea

- výška 15 - 25 cm
- jarní rostlina, roste na vlhkých místech
- regionálně ohrožený druh


Lýkovec jedovatý - Daphne mezereum

- keř
- výška až 1 m
- listnaté lesy
- jedovatý
- regionálně ohrožený druh


Mařinka vonná - Galium odoratum

- výška 10 - 30 cm
- listnaté a smíšené lesy
- léčivá


Mateřídouška polejovitá - Thymus pulegioides

- výška 5 - 25 cm
- stráně, meze, pastviny
- léčivá


Měsíčnice vytrvalá - Lunaria rediviva

- výška 40 - 150 cm
- světlé listnaté lesy ve vyšších polohách
- chráněná
- suchým květům se lidově říká "Jidášovy penízky"


Mochna nátržník - Potentilla erecta

- výška 10 - 40 cm
- roste podél cest, na mezích
- léčivá


Náprstník červený - Digitalis purpurea

- výška 60 - 120 cm
- roste v lesích na pasekách
- jedovatý


Orlíček planý - Aquilegia vulgaris

- výška 40 - 100 cm
- stinné listnaté lesy
- jedovatý
- zplanělý


Orsej jarní - Ficaria verna

- výška 5 - 20 cm
- stinná vlhká místa na loukách a u vody
- jedovatý


Pavinec modrý - Jasione montana

- výška 15 - 50 cm
- písčité suché půdy, kamenité trávníky


Pomněnka bahenní - Myosotis palustris

- výška 15 - 40 cm
- vlhké louky, příkopy, u potoků


Prasetník kořenatý - Hypochaeris radicata

- výška 15 - 60 cm
- pastviny, travnaté meze, písčiny


Pryskyřník prudký - Ranunculus acris

- výška 50 - 100 cm
- hojný na loukách
- jedovatý


Pryšec obecný - Euphorbia esula

- výška 10 - 30 cm
- hojný na mezích, pastvinách
- jedovatý


Rašeliník křivolistý - Sphagnum recurvum

- výška 10 - 15 cm
- hojný na rašeliništích


Rozchodník prudký - Sedum acre

- výška 5 - 15 cm
- štěrkové cesty, písčité řídké trávníky
- léčivý"


Rozrazil rezekvítek - Veronica chamaedrys

- výška 15 - 20 cm
- hojný na mezích, loukách, u cest
- lidově "bouřka"


Rožec obecný - Cerastium vulgatum

- výška 10 - 40 cm
- sušší louky, meze


Řebříček obecný - Achillea millefolium

- výška 15 - 50 cm
- louky, pastviny, paseky, meze, podél cest
- léčivý


Sasanka hajní - Anemone nemorosa

- výška 10 - 25 cm
- stinné háje, louky


Sasanka pryskyřníkovitá - Anemone ranunculoides

- výška 10 - 25 cm
- stinné listnaté lesy
- regionálně ohrožený druh


Sedmikráska chudobka - Bellis perennis

- výška 5 - 15 cm
- hojná na trávnících


Smil písečný - Helichrysum arenarium

- výška 10 - 30 cm
- slunné stráně, písčité půdy


Smolnička obecná - Viscaria vulgaris

- výška 30 - 60 cm
- slunné stráně, meze, louky


Sněženka podsněžník - Galanthus nivalis

- výška 10 - 20 cm
- listnaté lesy (bukové)
- chráněná


Stařinec potoční - Tephroseris crispa

- výška 30 - 100 cm
- vlhké louky
- jedovatý
- regionálně ohrožený druh


Suchopýr úzkolistý - Eriophorum angustifolium

- výška 30 - 60 cm
- vlhké louky, rašeliniště


Štírovník růžkatý - Lotus corniculatus

- výška 5 - 30 cm
- suché trávníky, louky, okraje cest
- má dlouhé kořeny (až 1 m)


Šťavel kyselý - Oxalis acetosella

- výška 5 - 15 cm
- stinné vlhké lesy
- slabě jedovatý


Trnka obecná - Prunus spinosa

- keř
- až 3 m vysoký
- meze, okraje lesů
- léčivá


Třezalka tečkovaná - Hypericum perforatum

- výška 30 - 90 cm
- paseky, podél cest, louky
- léčivá


Violka psí - Viola canina

- výška 5 - 15 cm
- stinné háje, křoviny


Vítod obecný - Polygala vulgaris

- výška 5 - 30 cm
- hojný na pastvinách, loukách, stráních


Vraní oko čtyřlisté - Paris quadrifolia

- výška 15 - 30 cm
- listnaté a smíšené lesy
- jedovatý


Vratič obecný - Tanacetum vulgare

- výška 50 - 150 cm
- podél cest, meze
- slabě jedovatý
- léčivý


Vrbka úzkolistá - Chamaenerion angustifolium

- výška 60 - 120 cm
- hojná na lesních pasekách


Vřes obecný - Calluna vulgaris

- keř
- dorůstá výšky 25 - 50 cm
- na suchých mezích


Prstnatec májový - Dactylorhiza majalis

- výška 10 - 40 cm
- vlhké louky
- chráněný


Všivec lesní - Pedicularis sylvatica

- výška 20 - 40 cm
- mokré louky, rašeliniště
- chráněný


Zběhovec plazivý - Ajuga reptans

- výška 10 - 30 cm
- světlé lesy, stráně, louky
- regionálně ohrožený druh


Zvonek rozkladitý - Campanula patula

- výška 15 - 30 cm
- pastviny, louky, meze