3. třída   ZŠ Stonařov, šk. rok 2017/18, třídní učitelka Libuše Lišková, libuse.liskova@zsstonarov.cz  
Rozvrh hodin

 
Kdo ve třídě vyučuje
Čj, Mat, Prv, Vv, Tv, Pč - L. Lišková
Aj - Z. Šimková
Hv - M. Musilová

1. - 5. třída, přehledy učiva, online cvičení

Formulář můžete použít pro jakékoli vzkazy,
např. pro: omlouvání nepřítomnosti, žádost o zaslání domácích úkolů, ...

TOPlist